Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Konferencija za štampu". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


MEGATREND UNIVERZITET PRIMENJENIH NAUKA
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA ODNOSI SA JAVNOŠCU
TEMA:
KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU
SADRZAJ:
KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU………………………………………………………………………2
BITNI ELEMENTI KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU……………………………………….............3
Osnovne poruke 3
Ček lista 3
Sinopsis 3
Lista novinara 4
Mesto i vreme održavanja konferencije 5
Govornici i medijator 5
Materijali koje je potrebno pripremiti 6
AKTIVNOSTI NAKON KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU……………………………………………7
LITERATURA…………………………………………………………………………………………..8
KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU
Konferencija za štampu je najcešće korišćen nacin komuniciranja organizacije sa medijima. Ona predstavlja idealan nacin za saopstavanje podataka o vaznim dogadjajima kao sto su krizne situacije,prezentacije znacajnih novih proizvoda,objavljivanje finansijskih rezultata,uspesne privatizacije,ulaganja,investicije,potpisivanje znacajnog ugovora,otvaranje nove fabrike,velika katastrofa… Saziva se za plasiranje obavestenja o krupnijim poduhvatima ili dogadjajima iz zivota organizacije,koje traze dodatna objasnjenja odgovornih i kompetentnih lica. To je svakako jedan od najznacajnijih medijskih dogadjaja organizacije.
Slika 1 – Izvor : www.mediacenter.org.yu
Konferencije za stampu klasifikuju se kao redovne,vanredne i specijalne. Mogu biti otvorene (za sve akreditovane novinare),za odabrane ucesnike i zatvorene (za glavne urednike ili resorne specijaliste). Sa ovih poslednjih,koje se nazivaju i brifing (briefing),uglavnom se ne izvestava,vec one sluze kao neki vid internog informisanja ili usmeravanja. Konferencije za stampu je najbolje pripremati u slucaju potpisivanja vaznog ugovora,pocetka novog projekta, predstavljanja godisnjeg izvestaja,neke krizne situacije,otvaranja nove fabrike ili ulaska nove kompanije na trziste,udruzivanja dva preduzeca itd.
Da bi konferencija stampu uspela,mora biti dobro pripremljena. Sa lose planiranom i izvedenom,ili nepotrebno organizovanom konferencijom rizikuje se gubljenje poverenja od strane novinara,za sledeci put kada ce njihovo prisustvo biti zaista vazno. Uvek treba imati na umu da svaki nov proizvod nije sasvim dovoljam razlog za sazivanje konferencije za stampu. U los razlog spada i kritikovanje neke nepovoljne price o kompaniji,koja se pojavila u medijima. Razlog za sazivanje konferencije mora biti dogadjaj od posebne vaznosti kada organizacija na jednom mestu prenosi vest svim novinarima odjednom.
BITNI ELEMENTI KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU
Pre konferencije za stampu potrebno je:
-definisati osnovne poruke
-sastaviti cek listu
-pripremiti scenario konferencije
-definisati listu novinara
-odrediti mesto i vreme dogadjanja
-odrediti ucesnike i medijatora
-definisati sve potrebne materijale za konferenciju i za press kit.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta