Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatska transmisija". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Automatska tranmisija
ehatronika MVM
5/4/2009 Plavšić Dragana 45/2003 Mašinski Fakultet Kragujevac
Automatska tranmisija
2009
Sadržaj
Sadržaj ........................................................................................................................ 1 UVOD ......................................................................................................................... 3 ISTORIJSKI RAZVOJ ...................................................................................................... 5 GLAVNI DELOVI ........................................................................................................... 7
Spoj motora i menjača ....................................................................................................... 7 Hidrodinamički menjač ...................................................................................................... 7 Promena brzina ................................................................................................................. 9 Hidraulični sistem ............................................................................................................ 10 ECU ................................................................................................................................. 11 Lambda sonda ................................................................................................................. 13
NAČIN RADA ............................................................................................................. 15
Hidrodinamička spojnica .................................................................................................. 15 Hidrodinamički menjač .................................................................................................... 16 Način menjanja brzina...................................................................................................... 16 Sistem ventila .................................................................................................................. 18 ECU ................................................................................................................................. 19
PRIMERI .................................................................................................................... 23
Mercedesov sedmostepeni menjač ................................................................................... 23 Mercedesov petostepeni menjač ...................................................................................... 23
ZAKLJUČAK ............................................................................................................... 25
Prednosti i mane .............................................................................................................. 25
Lista slika .................................................................................................................. 26 Dragana Plavšić 45/2003 Page 1
Automatska tranmisija
2009
LITERATURA .............................................................................................................. 27
Dragana Plavšić 45/2003
Page 2
Automatska tranmisija
2009
UVOD
Najprostije rečeno na tržištu postoje dve vrste transmisije: automatska i manuelna. Obe transmisije imaju istu ulogu: da prenesu snagu, odnosno obrtni moment sa motora na točkove, ali rade na sasvim drugačijem principu. Na slici 1 prikazana je uprošćena šema elemenata mehaničke transmisije. Motor Menjač Kardansko vratilo Točak
Spojnica
Zglobovi
Diferencijal
Slika 1. Skica mehaničke transmisija
Pronalazak automatske transmisije datira još iz prve polovine dvadesetog veka. Ovaj vid prenosa je prešao dug put adaptacije i dan danas se usavršava, posebno u poslednjih nekoliko godina kada elektronika u auto-industriji uzima primat. U poslednjih desetak godina ima smisla govoriti o prednostima i manama jedne odnosno druge transmisije. Ono što su, ipak, činjenice jeste da je automobil sa automatikom mnogo lakše voziti i, takoĎe, to da su ti automobili i dugotrajniji. Kod modela sa manuelnom transmisijom sam vozač odreĎuje kada će i na koliko obrtaja prebaciti u sledeću brzinu, dok automatika uvek ima svoj “program” rada i ne može se desiti da doĎe do eventualnog opterećenja agregata usled preterane agresivnosti vozača ili nešto tome slično. Sam taj spomenuti “program” rada je veoma složen i zahteva brojne operacije u jednom, odreĎenom trenutku. TakoĎe kod motora velikih zapremina i kod novih turbo dizel agregata obrtni moment je često i preko 400 Nm, ali to je veliko opterećenje za manuelni menjač. Ručni menjači koji prenose ogromne obrtne momente, kao što je slučaj kod recimo Dodge Vipera (tačno 664 Nm) su ogromnih dimenzija, te je moderan automatski menjač bolje rešenje. Zbog ovih činjenica manuelna transmisija, u današnje doba, polako nestaje sa scene, ustupajući mesto ipak nešto modernijim i ekstra-efikasnim rešenjima u vidu nekog automatsko-elektronskog vida prenosa.
Dragana Plavšić 45/2003
Page 3
Automatska tranmisija
2009
Mercedes je bio meĎu prvima koji je počeo da koristi sedmostepenu automatsku transmisiju za koju konstruktori tvrde da postiže bolju ekonomičnost od klasičnog menjača. Ubrzanje je takoĎe jednako ili čak bolje od standardne verzije. Ostali proizvoĎači su sledili ovaj primer tako da danas automatiku imamo u nekim sportskim ikonama u kojima je ranije bilo šta osim zadovoljstva ručnog menjanja brzina predstavljalo pravu jeres. Sistemi najnovijih generacija imaju mogućnost biranja nekoliko modova, od komfornog preko normalnog do sportskog. Tako se svakome ostavlja izbor da prilagodi automobil svojim željama. Najluksuzniji automobili poseduju verzije koje uče stil vožnje svog vlasnika i na osnovu toga vrše konstantno podešavanje agilnosti vožnje. Automatski menjač takoĎe izgleda i upotrebljava se malo drugačije od manuelnog. Zapravo pozicije na samoj ručici menjača su: „P“ – parking: tada se vozilo koči kroz transmisiju tj. užljebe se posebni žljebovi na izlazu transmisionog sistema i tako se diferencijal, a samim tim i točkovi ne može okretati „R“ – reverse odnosno rikverc, o kojem će biti reči „N“ – „neutral“ motora tj. ler kod automatika: transmisija se potpuno odvaja od
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta