Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Odlučivanje". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U TRAVNIKU
FAKULTET ZA MENADŽMENT I TURIZAM
AKADEMSKA 2008/2009 GODINA
-SEMINARSKI RAD-
SADRŽAJ:
Ključne riječi 3
Uvod 4
Šta je odlučivanje? 5
Participativno odlučivanje 6
Rizici i grupno umišljanje 8
Organizaciono odlučivanje 10
Uticaj vrijednosti, normi i ideologija na organizacijsko odlučivanje 11
Softversko planiranje i pomoći pri planiranju 12
Pomoć za suočavanje sa nesigurnostima 13
Pomoć za suočavanje sa složenošću 14
Zaključak 15
Literatura 16
KLJUČNE RIJEČI
Odlučivanje – Decision Making
Participacija - Paricipation
Softver - Software
Složenost - Complexity
Kognitivni aspekt (spoznaja) – Cognitive aspekt
UVOD
Kada se spomene riječ odlučivanje, većina ljudi pomisli na donošenje velikih odluka koje utiču na život ili rad velikog broja ljudi, ali u stvarnosti nije tako. Mi odlučivamo svaki dan i to je postao takav rutinski proces da više o tome ni ne mislimo. Naprimjer, odlučujemo šta ćemo pojesti za doručak, kakve ćemo cipele obući, kada trebamo krenuti na posao itd. Te male odluke, kojih mi nismo ni svjesni, su sastavnio dio našeg svakodnevnog života. Takve odluke rijetko nailaze na probleme, a čak i ako naiđu na probleme, riješenje je prilično jednostavno. Naprimjer, ako za doručak želimo krofne sa čajem, a trenutno u kući nema krofni, riješenje problem je jednostavno. Doručkovati ćemo nešto drugo, a kada budemo imali vremena, napraviti ćemo krofne.
Međutim kada odluka, kojom utičemo na veliki broj ljudi, naiđe na probleme, riješenje nije uvijek tako jednostavno. Trebamo pronaći riješenje, kojim nećemo ugroziti kvalitet života tih ljudi, a opet sprovesti odluku kako je zamišljeno. U ovakoj situaciji postajemo svijesni da je odlučivanje sve, ali ne jednostavno. Ponekad smo prinuđeni donijeti lošu odluku, ako je ona za dobrobit organizacije. Zamislimo samo kako su se osjećali piloti aviona iz kojih je bačena atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki. Znali su da će stradati mnogo nevinih ljudi, ali je to moralo biti urađeno da se zaustavi rat.
Šta je odlučivanje?
Odlučivanje je, za većinu nas, više od samog interesa, ne samo zbog toga što odlučivamo svaki dan, nego i zbog toga što donosimo velike odluke koje utiču na veliki broj ljudi i situacija. Fascinirani smo time šta je vodilo administraciju GM-a da proizvedu potencijalno nesiguran automobil ili šta je namamilo Džona F. Kenedija (John F. Kennedy) u Zaljev svinja i sačuvalo ga od katastrofe u kubanskoj projektilskoj krizi (Alison, 1969). Mi smo pod uticajem odluka federalnog odbora za rezerve, da li da podižemo ili spuštamo interese (maržu) ili da otvaramo ili zatvaramo pogone u našim firmama. U svim sferama našeg života, mi smo pod uticajem vlastitih i odluka koje donose drugi ljudi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta