Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etički kodeksi i poslovna etika". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


F A B U S
FAKULTET ZA USLUZNI BIZNIS
TEMA:
ETIČKI KODEKSI I POSLOVNA ETIKA
Predmet:
POSLOVNA ETIKA I VEŠTINE KOMUNICIRANJA
S A D R Ž A J
ETIČKI KODEKSI –UVODNI DEO
KODEKS POSLOVNE ETIKE
OSNOVNA NAČELA
KODEKS POSLOVNE ETIKE –POLOŽAJ ČLANOVA ORGANA PRIVREDNOG SUBJEKTA,ZAPOSLENIH I LICA ANGAŽOVANIH NA OSNOVU UGOVORA
KODEKS POSLOVNE ETIKE-ZAŠTITA IMOVINE PRIVREDNOG SUBJEKTA
KODEKS POSLOVNE ETIKE –PRAVA OGLAŠAVANJA PROIZVODA
KODEKS POSLOVNE ETIKE –ODNOS PREMA DOBAVLJAČIMA
KODEKS POSLOVNE ETIKE ODNOS-PREMA VLASNICIMA
ZABRANA UGROŽAVANJA I POSLOVNOG UGLEDA DRUGIH PRIVREDNIH SUBJEKATA
I UVODNI DEO
Prve etičke kodeks je difinisao HIPOKRAT (460-377 god. pre nove ere)
Kao kodeks lekara u formi svečane zakletve:
U VRŠENJU DUŽNOSTI PREMA BOLESNIKU NEĆE NA MENE UTICATI NIKAKVI OBZIRI, VERA, NACIONALNOST,RADA, POLITIČKA ILI KLASNA PRIPADNOST.
APSOLUTNO ĆU POŠTOVATI LJUDSKI ŽIVOT OD SAMOG POČETKA.I POD PRETNJOM NEĆU POPUSTITI DA SE ISKORISTE MOJA MEDICINSKA ZNANJA,SUPROTNO ZAKONIMA HUMANOSTI.OVO OBEĆAVAM SVEČANO, SLOBODNO POZIVAJUĆI SE NA SVOJU ČAST.
U formiranju etičkih kodeksa različitih delatnosti , prednjače SAD, gotovo da nema oblasi gde nisu definisani etički kodeksi ; trgovina, marketing , reklamiranje organizovanje sastanaka, kongresi,turizam, računovodstvo.
Osnovni postulati na kojima se zasnivaju međunarodni poslovni kodeksi su kajošiju i ljudsko dostojanstvo. KAJOŠIJU na japanskom znači živeti i raditi za opšte dobro. Ljudsko dostojanstvo se odnosi na vrednost i integritet svakog čoveka kao cilja, a ne sredstva za ostvarivanje tuđih ciljeva.
Multinacionalne kompanije razvijaju svoje poslovanje u različitim zemljama ,i na svim kontinentima. U svom poslovanju susreću se sa različitim zakonodavstvima.
Kompanije se odlučiju za proklamovanje etičkih kodeksa u borbi protiv korupcije.Donošenje zakona protiv korupcije u mnogim zemljama poslužio je kao katalizator donošenja etičkih kodeksa.
U osnovi sistema upravljanja firme su vrednosti a mehanizam za artikulisanje tih vrednosti je etički kodeks, ili kodeks poslovnog ponašanja,koji specificira etička pravila organizacije.Etički kodeks treba daa uključi dva aspekta: identitet i vrednostii društveni uticaj.
Pisane etike izjave koje najčešće pronalazimo definisane u firmama su:
Korporacijski slogan (Corporate credo)-Kratka i sadržajna izjava korporacijskih vrednosti,
aktivnosti,želja.
Dekleracija vrednosti (Values statement)-dokument koji navodi i definiše osnovne etičke i operativne vrednosti,ideale ili prioncipe.
Kodeks ponašanja (kode of conduet)-duži, obavezujući ,praktičan i operativni dokument koji određuje politike, procedure i pravila u vezi ispravnog ponašanja
U pitanjima kao što su na primer, privatnost radnika, upotreba resursa firme,sukob interesa i slično.
Etički kodeks može sadržati sve ove pisane etičke izjave s tim da posebno treba obratitit pažnju da se pri izradi etičkog kodeksa uključi skladnost sa zakonskim normama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta