Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Harmonijska sredina". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
HARMONIJSKA SREDINA
Beograd, novembar, 2009.
SADRŽAJ
UVOD………………………………………………………………………………………..…3
1.MERE CENTRALNE TENDENCIJE…………………………………………………..…4
2.HARMONIJSKA SREDINA (H)……………………………………………………….…4
3.PROSTA HARMONIJSKA SREDINA……………………………………………………5
4.PONDERISANA HARMONIJSKA SREDINA………………………………………..….6
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………...….8
LITERATURA…………………………………………………………………………..…….9
UVOD
Dinamičku analizu pojave predstavlja ispitivanje promena u jednom skupu tokom vremena. Istraživanje statističkog skupa polazi od pojedinačnih vrednosti obeležja a zaključci o celom skupu ne mogu se izvoditi izolovanim posmatranjem tih podataka. Zato se serija podataka zamenjuje malim brojem novih veličina. Te veličine treba da što bolje informišu o posmatranom skupu i pruže najvažnije informacije o rasporedu vrednosti posmatranog obeležja skupa.
Da bi se dobili što precizniji podaci o statističkim serijama koristi se:
– srednje vrednosti ili mere centralne tendencije,
– mere vrijacije ili disperzije,
– mere asimetrije i spljoštenosti.
Ovi parametri informišu o varijaciji, lokaciji i drugim karakteristikama posmatrane statističke serije. U zavisnosti od toga da li je predmet posmatranja uzorak ili statistički skup dobijaju se parametri uzorka ili parametri skupa.
1.MERE CENTRALNE TENDENCIJE
Mere centralne tendencije ili srednje vrednosti daju informacije o tome kako su raspoređene vrednosti obeležja posmatranog skupa. Kako nose zajedničke karakteristike svih vrednosti statističkog skupa zovu se reprezentativne.
Srednje vrednosti se dele na dve osnovne grupe:
– izračunate srednje vrednosti
– pozicione srednje vrednosti
Izračunate srednje vrednosti se računskim putem dobijaju iz podataka serije. U izračunate srednje vrednosti spadaju:
– aritmetička sredina
– harmonijska sredina
– geometrijska sredina
Pozicione srednje vrednosti se određuju pozicijom koju zauzimaju u datoj seriji podataka. U pozicione srednje vrednosti spadaju:
– modus ili mod
– medijana
Srednje vrednosti nalazi primenu u svim oblastima statističke analize.
2.HARMONIJSKA SREDINA (H)
Harmonijska sredina upotrebljava se u onim slučajevima kada numerička vrednost obeležja i obim pojave stoje u obrnutoj srazmeri i kada su vrednosti obeležja za koje treba izračunati sredinu izražene u vidu recipročnih odnosa . Taj odnos reciprociteta sastoji se u tome što se vrednost tih obeležja smanjuje kada se pojava povećava i obrnuto,vrednost njihova se povećava kada pojava opada.
Harmonijska sredina je recipročna aritmetička sredina recipročnih vrednosti podataka .
3.PROSTA HARMONIJSKA SREDINA
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta