Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Historijat interneta". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet u Zenici odsjek: Matematika i informatika
Akademska godina 2002/03
Seminarski rad
Tema: Historijat interneta
Sadržaj
Sadržaj...................................................................................................2 Uvod......................................................................................................3 Definicije Interneta……………………………………………………4 Nastanak I razvoj Interneta……………………………………………5 Građa I način rada……………………………………………………..6 Prapočetak-ArpaNet…………………………………………………..7 Način povezivanja…………………………………………………….8 Protokoli………………………………………………………………9 Statistika korištenja……………………………………………………9 Zaključak……………………………………………………………..11 Literatura……………………………………………………………..12
2
Uvod
Živimo u vremenu u kojem tehnologija igra glavnu ulogu. Smatra se da je zemlja razvijenija time što joj je veći stepen tehnološkog napretka. Medju taj tehnološki razvoj svrstavamo i tarzvoj računarske tehnologije, konkretnije, razvoj Interneta. U ovom seminarskom radu, u kratkim crtama će biti prikazan razvoj internetske mreže kroz vrijeme, njeno prihvatanje od strane korisnika, statistika i brzine rada.
3
Neke definicije interneta
Postoji više vrsta definicija Interneta, kojima su stručnjaci na najjednostavniji način pokušali objasniti i ljudima približiti pojam Mreže, a neke od njih su: Internet je globalna mreža računala svih vrsta koja objedinjuje tisuće različitih računalnih mreža širom svijeta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. Ako se kućno računalo ili lokalna mreža, poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kabelom) prema davatelju Internet usluga (provider-a), te preko njega na tu 'svjetsku mrežu', postaje dio Interneta. Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. Učešće u radu Interneta zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštivanja tehničkih standarda kako bio se uspostavilo prisustvo na mreži. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u, Virginia, USA, ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije. INTERNET je i novi medij za publiciranje u kojem svaki pojedinac i organizacija može drugima staviti na raspolaganje svoje informacije, koje tako dobivaju globalni doseg. INTERNET je također veliki laboratorij u kojem se neprekidno ispituju nove ideje te novi softver i hardver; novi istraživački i obrazovni medij, te globalni medij za elektroničko poslovanje. INTERNET je "globalni informacijski sustav, logički povezan pomoću jedinstvenog adresnog prostora temeljenog na IP protokolu, koji podržava komunikacije korištenjem TCP/IP protokola te omogućuje servise visoke razine na toj komunikacijskoj infrastrukturi" (definicija Interneta koju daje Federal Networking Council) Upotrebom Interneta, poučavanje se može ostvariti praktično bilo gdje I u bilo koje doba. Polaznik više nije vezan za učionicu a ni za propisano vrijeme nastave. Internet treba smatrati alatom za poučavanje, koji nastavniku može bitno olakšati proces poučavanja, usmjeravnja I komuniciranja. Internet nudi mnoge prednosti: aktuelnost podataka, raznovrsnost, njihovo znatno brže I djelotvornije prikupljanje, redovito veći opseg informacija itd. Moguće su verbalna I vizualna komunikacija.
Sadržaji na Intrnet-u:
Osnovno je šta Internet sadrži I šta se koristi u ustanovama za obrazovanje, a to je: 1) Elektronička pošta (E-mail) 2) NETNEWS (mrežne novosti) 3) IRC (Internet Relay Chat) 4) FTP (File Transfer Protocol) I 5) World Wide Web (WWW, Web)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta