Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza preduzeća D.D.FKL Temerin". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Iz predmeta
Osnovi menadžmenta
TEMA:
-Analiza preduzeća D.D."FKL" Temerin-
Uvod
1.1 Istorijat kompanije:
Sredinom 80-tih godina dolazi do naglog razvoja preduzeća, nabavka nove – u to vreme najmodernije opreme i izgradnja savremenih pogonskih hala na novoj lokaciji u industrijskoj zoni Temerina.Povoljni opšte-društveni i ekonomski uslovi proizvodnje tokom 80-tih dovode do veoma ubrzanog povećanja proizvodnje, produktivnosti, kvaliteta proizvoda, što je u rezultatu obezbedilo prodor proizvoda iz izvoznog programa FKL na inostrano tržlšte. Već 1980. godine obezbeđen plasman relativno malih količina ležajeva na tržište bivšeg SSSR, a 1985. započet je plasman proizvoda i na zapadno evropsko tržište. 1987. vrednost izvoza dostiže 7 miliona dolara od čega je 1,5 mlliona dolara ostvaren na konvertibilnom tržištu. Ovakva izuzetna razvojna i izvozno orjentisana tendencija kulminira 1990. godine planiranim izvozom u čak l5 zemalja sveta u vrednosti od 100 mlllona dolara. Ovaj rast izvoza bio je obezbeđen izuzetno visoklm tržišnim parametrima proizvoda iz proizvodnog programa FKL, kao i produbljenom saradnjom na dugoročnim osnovama sa GPZ-11 u Minsku, ZKL u Brnu i sa američkom korporacijom LSB Oklahome.
U periodu do 1994. godine ovo preduzeće je značajno smanjilo obim proizvodnje, broj zaposlenih i težište aktivnosti prenelo na neproizvodne delatnosti. Kako je u ovom periodu bio onemogućen rast i razvoj preduzeća, opala je i konkurentnost i ekonomska snaga ove kompanije.
Osnovni cilj je bio sačuvati u dovoljnoj meri proizvodne i prostorne strukture funkcionalnu organizaciju preduzeća.
U tom delu se donekle uspelo, tako da danas FKL zapošljava oko 650 radnika pri čemu ovaj broj trpi značajne fluktuacije shodno još uvek nestabilnim uslovima privredjivanja i relativno niskim zaradama koje se stvaruju. Ohrabrujuće je to što je tendencija razvoja i ubrzanog rasta prisutna u oblastima proizvodnje kao i izvoza na inostrana tržišta prisutna.
Velika je želja i angažovanje rukovodstva FKL i svih zaposlenih za unapredenje i poboljšanje kvalifikacione i kadrovske strukture, kao i za ulaganja u razvojne programe što je još jedan dokaz sigurnog napretka i boljitka ovog proizvodnog sistema.
Reinženjering u momentima kao što je ovaj danas može imati značajan uticaj na kotiranje jedne kompanije. Reinženjering na ekonomski propulzivnije programe, svakako je jedan od bitnih činilaca povratka FKL na domaća i strana tržišta.Poslovnim partnerima na svim tržištima sveta FKL danas nudi kotrljajuće ležaje i kardanska vratila širokog asortimana za potrebe industrije, poljoprivrednih mašina, građevinske mehanizacije, privrednih vozila, rudarske opreme, procesne industrije i transportnih sredstava. Prisutno je oko 2500 modifikacija ležaja različitih vrsta, namene i karakteristika. Kardani, kardanska vratila i spojnice imaju široku primenu kod poljoprivrednih mašina i opreme, proizvodnji kamiona, autobusa, tramvaja i trolejbusa. Proizvodi FKL-a prodaju se u zemljama Evrope, Amerike, Azije i Afrike
Delatnost preduzeća:
2.1. Proizvodni program:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta