Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ocena kvaliteta ječma". Rad ima 37 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj
Opšte karakteristike ječma 2
Botaničke karakteristike ječma 3
Hemijski sastav zrna ječma 10
Mikroflora i mikrobiološki procesi u zrnu 13
Ocena kvaliteta ječma 15
Ocena ječma na osnovu spoljnih pokazatelja 18
Oblik, jednolikost i ujednačenost zrna po količini 19
Pogonska kontrola ječma 22
Odredjivanje ekstraktivnosti ječma 23
Određivanje intenziteta plevičavosti ječma 24
Šematski prikaz prerade ječma..........................................................................................25
Drobljenje slada...................................................................................................................26
Ukomljavanje i komljenje drobljenog lada.....................................................................27
Ceđenje sladovine 29
Kuvanje i hmeljenje sladovine 30
Bistrenje i hlađenje ohmeljene sladovine 31
Glavno vrenje 31
Naknadno vrenje i odležavanje 33
Završna obrada piva (filtracija) 33
Otakanje piva 35
Zaključak..............................................................................................................................................36
Opšte karakteristike ječma
Ječam se ubraja u familiju Gramineae,ili familiju trave.Ova familija je od značaja za čovečanstvo.
Ječam je jednogodišnja zeljasta biljka, jedna od najpoznatijih i najrasprostranjenijih žitarica. Koriste se zrno i mekinje. U narodu poznat i kao: belo žito, ozimac, ječmak, jačmen . Postoji mnogo vrsta ječma koje se već vekovima koriste i koje su predstavljale izvor hrane još kod drevnih civilizacija Kine, Egipta, Grčke i Rima, a u zemljama hladnijeg podneblja i danas se obilato koriste.
Botaničke karakteristike ječma
Kada se zrno žitarica zaseje na njivi,kao prvi znak klijanja ,pojavljuje se mala,bela koleoriza(korenčić) na donjem delu zrna.Ovaj korenčić se deli i pojavljuje se grupa od četiri ili više začetaka korena,kolji rastu u zemlju.U međuvremenu koleoptila,ili lisna klica,raste neposredno ispod plevice ka vrhu zrna,probija plevicu na vrhu i prelazi u prvi listić.Potom rastu i drugi listići.Svaki list izrasta na zadebljanom kolencu na stablu koje se naziva zglavak i sastoji se od dva dela:pokrovnog lista omotanog oko stabla i produženog zelenog lista.
Delovi između zglavaka na kojima izrastaju listovi produžuju uz nastajale prve stabljike ili izdanka.postepeno iz pupoljaka izrasataju i druge stabljike ili izdanci.Na svakom izdanku na kraju može doći do formiranja klasa. Klas ,koji u stvari predstavlja cvat,predstavlja produženi deo stabla izdanka sa kratkim rastojanjima između zglavaka.Na svakom od zglavaka obrazuju se tri grupe od po tri pojedinačna cveta i koje se zovu trijadama klasića.
Osovina ili vreteno klasa ,mora biti čvrsto pošto,ako se ono lako lomi,dolazi do gubitka zrna u toku žetve.U varijeteta ječma , u kojih se sva tri cveta u trijadama mogu oploditi,dobijaju se zrna koja su na klasu raspoređena u šest redova.
Oko ose klasa razmešteno je šest cvetića.kod šestorednog ječma iz svakog cvezića se razvija po jedno zrno,ova su zrna sa svake strane vretena klasa raspoređena u tri reda. UZDUŽNI PRESEK
plevica
ostatak osja
omotač semena
aleuronski sloj
endosperm
.deo endosperma sa različitim ćelijama
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta