Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hidraulički sistem". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ЗВЕЧАН
СЕМИНАРСКИ РАД
ПРЕДМЕТ – ХИДРАУЛИЧКИ И ПНЕУМАТСКИ СИСТЕМИ
ТЕМА – ХИДРАУЛИЧКИ СИСТЕМ
СТУДЕНТ: ПРОФЕСОР:
бр. индекса 1/2008 __________________
УВОД
Хидраулицке системе чине међусобно повезане стандардне компоненте и основна хидроуличка кола. Од начина повезивања компонената зависи и начин рада хидросистема. Хидраулички систем преноса снаге, подесавају рад машина и управљају машинама и процесима. Хидраулички системи могу да обезбеде механизам, полуаутоматизам и аутоматизам рад.
Хидраулицки пренос енергије остварује се на два начина:
1 – као хидростатички ( где је носилац енергије притисак радне течности)
2 – као хидридинамички ( где је носилац брѕина радне течности)
Хидраулицки пренос енергије зове се и запремински, јер се остварује помоћу покретне запремине радне течности.
Рад хидрауличког система састоји се у томе сто пумпа прима и претвара механичку енергију погонског мотора (електромотора или мотора сус) и хидрауличку енергију радне течности – енергију притиска и кретања радне течности. Преко везивних, управљачких и других компонената хидрауличка енергија радне течности долази до извршних компоненти – (хидромотора и радних цилиндра), где се поново претвара у механицку енергију којом се врши одређени рад.
ФУНКЦИОНАЛНЕ ШЕМЕ ХИДРАУЛИЧКИХ СИСТЕМА
Функционална шема показује састав и функцију односних начина рада хидрауличког система. Поједине хидрауличке компоненте представљене су симболима, који су међусобно повезани линијама које престављају водове.
усисни, потисних, повратни и преливни водови показују пуним линијама, а управљачки водови испрекиданих линијама.
Симболи хидрауличких компонената су стандардизовани ( jus L.N1.002. do 007).
све компоненте цртају се у полазном положају, односно у положају пре почетка рада.
означавају прикључних отвора и начина активирања такође је стандардизовано.
из функционалне шеме се не виде величина и конструкција појединих компонената, вец само њихова ѕеза и начина рада.
На слици 1. приказан је једноставан хидраулички систем а на слици 2. његова функционална шема.
слика 1. а- радни ход клипа б- повратни ход клипа
на слици 1 означени су следећи делови:
1 – пумпа
2 – резервоар
3 – вентил сигурности
4 – радни цилиндар ( 4.1-клип; 4.2- клипњача)
5 – разводник 4/3
6 – клип разводника
U – усисни вод
А и В – водови од разводника до радног цилиндра и
Т - повратни вод
Код овог система пумпа (1) усисава радни течност из резервоара (2) и потискује је кроз вод и разводник (5) у радни цилиндар (4) вентил сигурности (3) ограничава радни притисак, чиме се систем штити од преоптерећења. Када радни притисак пређе дозвољену вредност, вентил (3) се отвара и сва количина течности коју даје пумпа враћа се преливним водом у резервоар(2).
Смер кретања клипа (4.1) и клипњаче (4.2) радног цилиндра (4) одређује разводник (5) помћу разводног елемента-купа(6).
На слици 1 под а) разводни елемент је померен удесно, чиме је успостављена веза између водова (Р и А) и радна течност одлази у радни цилиндар са десне стране, односно делује на чело купа, који се помера улево а клипњача се извлачи. Радна течност која се налази са леве стране клипа, враћа се водом (В) до раздвојка, а затим водом (Т) у резервоар.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta