Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Daroviti učenici". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Tema: Daroviti učenici
SADRŽAJ
UVOD........................................................................................................................................ 2
DAROVITI UCENICI................................................................................................................4
IDENTIFIKACIJA DAROVITIH..............................................................................................6
ULOGA NASTAVNIKA U PREPOZNAVANJU DAROVITE DJECE................................ 7
-Nastavnik kao stvaralac atmosfere pogodne za razvoj darovitosti ..........................................9
-Nastavnik – roditelj .................................................................................................................10
-Nastavnik – obrazovatelj darovitih .........................................................................................10
DA LI JE DAROVITOST NASLJEDNA ...............................................................................11
OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE ..................................................................................12
-Programi obogaćivanja nastave ..............................................................................................12
-Akceleracija- raniji polazak u školu ili preskakanje razreda ..................................................13
-Grupisanje učenika prema sposobnostima ..............................................................................14
-Zasebne školske sposobnosti ..................................................................................................14
-Stvaralačke ili produktivne sposobnosti .................................................................................15
-Sposobnosti vođenja i rukovođenja ........................................................................................15
-Psiho – motoričke sposobnosti ...............................................................................................15
-Posljedice obrazovanja darovitih učenika ..............................................................................16
OBOGAĆENA SREDINA ......................................................................................................16
NEUSPJEH DAROVITIH UČENIKA ....................................................................................17
NERAZVIJENOST DAROVITIH UČENIKA .......................................................................18
-Primjeri darovitih učenika ......................................................................................................18
ZAKLJUČAK ..........................................................................................................................20
LITERATURA ........................................................................................................................21
UVOD
Danas, nažalost vrlo se malo spominju darovite osobe,kao da zabarovljamo na njihove mogućnosti i ne cijenimo njihove sposobnosti. Upravo je to bio razlog zbog kojeg sam ja odlučila raditi maturski rad na ovu temu.
Darovitost je fenomen i čudo koje se stalno događa u našim školama, u našoj okolini. U svakoj generaciji učenika postoji nekoliko djece koja pokazuju znake darovitosti. Broj takvih učenika nije velik, ali svaki takav učenik je mali dragulj kojeg valja čuvati i brusiti ne bi li zasjao punim sjajem na radost i dobrobit njegovu, njegove porodice, njegove škole, ali i šire – društva, a ponekad i čovječanstva. Ipak, nije lako sa darovitima, prvo se treba uočiti i prepoznati darovitost. Nekad se darovitost može manifestirati u čudnom obliku pa se tako nepažljivom oku darovito dijete može činiti zločestim, nemarnim, drskim i sl. Naime, sve su ovo „ nuspojave“ fenomena darovitosti koje se nekad mogu desiti u prvi plan i zasjeniti vrline darovitih. Broj djece koja imaju darovitost kao potencijal daleko je veći od onih koji taj potencijal i realiziju. Osnovni razlog za to jest nepovoljan uticaj okoline koji nije najčešće aktivno uključen. Narvano, da pored uticaja okoline za razvoj i realizaciju darovitosti su potrebne i odgovarajuće osobine ličnosti djeteta.
Darovita djeca su drugačija od svojih vršnjaka, ali su i međusobno vrlo različita. Općenito se može reći da je svako darovito dijete „ priča za sebe“ te ima specifične (često jedinstvene) potrebe kojima nije lako automatski ispuniti.
DAROVITI UCENICI
Postoje dvije teorije koje sasvim suprotno objašnjavaju inteligenciju i ponašanje. Prva teorija istiće važnost unutrašnjih faktora, dok druga istiće važnost procesa učenja za formiranje čovjeka i njegovog ponašanja. U prvu fazu ulazi kognitivna teorija koja naglašava ulogu strukture u razvoju intelektualnih sposbnosti,dok teorije iz druge grupe stavljaju naglasak na učenje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta