Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Faze razvoja govora". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
UVOD---------------------------------------------------------------------------------------------------2
1.0.PRELINGVISTIČKA FAZA RAZVOJA GOVORA------------------------------------3
1.1.FAZA VOKALIZACIJE-----------------------------------------------------------------------3
1.2.FAZA BRBLJANJA----------------------------------------------------------------------------4
2.0.LINGVISTIČKA FAZA RAZVOJA GOVORA------------------------------------------5
2.1.PRVA REČ---------------------------------------------------------------------------------------5
2.2.FUNKCIJA PRVE REČI I UVEĆAVANJE REČNIKA--------------------------------5
2.3.FAZE RAZVOJA REČENICA---------------------------------------------------------------6
2.4. FUNKCIJE GOVORA-------------------------------------------------------------------------6
ZAKLJUČAK-----------------------------------------------------------------------------------------8
LITERATURA----------------------------------------------------------------------------------------9
Razvoj govora
_____________________________________________________________________________________
UVOD
Bez jezika,kao sistema znakova u cilju komunikacije,ni mnoge životinjske vrste ne bi opstale.Ispitivanje razvitka govora kao ostvarene mogućnosti jezika značajno je ne samo zbog toga što se govorom čovek razlikuje od životinje ,već zbog tesne povezanosti između govora i mišljenja.
Govor predstavlja jednu od najznačajnijih ljudskih osobina.Zahvaljujući njemu čovek može da formuliše svoje potrebe,osećanja,misli i da ih saopšti drugima.Uopšte,značaj govora za čovekov društveni život i lični život jedva da se može proceniti.
Poseban značaj govora naročito proizvodnjom glasova kao zvučno semantičkih fenomena je za razvoj deteta.Kao prvo,dete govorom uspostavlja socijalne kontakte sporazumeva se sa svojom socijalnom sredinom,bez koje dete ne bi moglo da opstane.Drugo,govorom ispoljava svoje emocije i potrebe.Ujedno,govor je sredstvo mišljenja,tj.upravljanjemislima i saopštavanja svojih misli drugima.
Svakako sa razvojem govora menja se detetovo ponašanje,njegovo saznanje i opažanje,njegova celokupna delatnost.Pod uticajem toga detetovo ponašanje postaje aktivnije,a to znači da je sve manje zavisno od pretežnog reagovanja na nadražaje i na svakidašnje situacije.
Govor deteta približava svetu koji nije neposredno pred njim i koji se nalazi u domenu do kojeg dete još nije dospelo.
S’obzirom na sve ovo zaključujemo da govor pomaže celokupnom dečijem duhovnom razvoju i stoga je jasno da je neophodno negovati i uticati na razvoj govora deteta.
Tema seminarskog je faze razvoja govora ,u kojem ću objasniti dve faze:prelingvističku i lingvističku.
Razvoj govora
_____________________________________________________________________________________
I ako se dete rađa sa formiranim glasovnim aparatom potrebno je dosta vremena da prođe do pojave struktuisanog govora.Pored zrenja mora da postoji,duža spoljašnja stimulacija.
U razvoju govora,mogu se razlikovati dve faze:prelingvistička i lingvistička.
1.0.PRELINGVISTIČKA FAZA RAZVOJA GOVORA
Pod prelingvističkom fazom podrazumeva se faza vokalizacije i faza brbljanja.
1.1.FAZA VOKALIZACIJE
Prvo oglašavanje novorođenčeta javlja se odmah po rođenju u vidu krika.To je znak da je govorni aparat kod dece ispravan..To je prvi put da dete čuje sopstveni glas.Prvi krik predstavlja najraniji oblik vokalizacije.U prvom mesecu života dete spontano proizvodi glasove,tj.vokale,i to prvo vokale prednjeg reda.a,e,i nakon kojih slede vokali zadnjeg reda:o,u.Zato se ova faza u razvoju govora naziva fazom vokalizacije.Ti glasovi se javljaju spontano,bez učenja.Beba prvih dana svog zivota plače u neredovnim intervalima,najčesće iz sna,na kraju druge nedelje javlja se razlika u količini plača,a od treće nedelje,dete najčesće plače kada je gladno,mokro,bolesno…
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta