Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Razvitak štampe u Čačku". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Увод
Овакав монопол Државне штампарије онемогућавао је отварање приватних штампарија све до 12. новембра 1858. године , када је кнез Александар Карађорђевић издао одобрење да се, поред Државне штампарије могу отварати и друге, које су наравно морале бити подвргнуте цензури. После тога почеле су да се отварају штампарије и унутрашњости: у Крагујевцу 1987. године, у Пожаревцу 1875. године, међутим оне су повремено затваране. Осамдесетих година почињу да се стварају политичке странке које су да би се супротставиле либералима и конзервативцима, отварале сопствене штампарије и на тај начин стицале велики број присталица, јер су штампали листове који су најчешће били њихове партијске орјентације. Нови закон о штампи који је поднео министар унутрашњих послова Милутин Гарашанин, усвојен је 13. фебруара 1881. године, омогућио је „слбодно издавање и растурање новина, за које није било потребно никакво одобрење власти.“ Укинути су сви облици превентивне цензуре, а о кривицама штампара бринуо је редовни суд.
Тих година отворена је Задруга штампарских радника, која је имала боље опремљену штампарију од Државне. Задруга је отварала филијале широм Србије: у Нишу, Пожаревцу, Ваљеву, Ужицу, Крушевцу. Независно од ових које је Задруга отварала, отварале су се штампарије и у другим местима: Градишту, Смедереву, Шапцу, Ћуприји, Лесковцу, Неготину, Пироту, Горњем Милановцу и Чачку.
Културни развој Чачка
Крајем XIX века Чачак је био већ формирана варош, где је привредни, културни и политички живот почео све више да се развија.Трговина и занати су цветали, а већ од 1854. године када је изграђена пивара, и касније 1889. парни млин, створени су услови за развој индустрије. Према попису из 1895., Чачак је имао 3807 становника.
Привредни живот Чачка у то време није био толико развијен, тако да није могао битно да утиче на појаву и развој штампарства. Углавном су доминирали занатство и трговина, па су у Чачанским новинама тада штампани у малом броју огласи који рекламирају трговачке и занатске радње, све до тридесетих година XX века, кад
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
тички раднички покрет, социјалисти, па чак и Савез земљорадника нису имали никакав утицај на грађане и тадашњи друштвени живот.
Прве штампарије у Чачку
Ове штампарије су најчешће издавале плакате за позоришне представе и биоскопске пројекције, визит карте, позивнице за балове и свадбе, писма, коверте, огласе, ценовнице, јеловнике, школске књиге, и понеке листове који нису били толико битни.
Листови у Чачку крајем XIX и почетком XX века
У периоду од 1889. до Другог светског рата, па и после, у Чачку је излазио велики број листова и часописа који су углавном били политичко-страначке орјентације и настајали су као одраз развијеног политичког живота. Касније су под утицајем Европе настајали листови који су се више посвећивали пажњу репортажама и занимљивостима. Листови који су излазили у унутрашњости разликовали су се од оних који су излазили у Београду. Престонички листови су имали мало или нимало утицаја на оне у Чачку, који су оснивани углавном из политичких разлога. Поред ових листова који су били најмногобројнији, излазили су и верски, ђачки, службени, грађански (независни), стручни листови, као и часописи педагошког, верског и књижевног карактера.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta