Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providentia". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U ZENICI
ZDRAVSTVENI FAKULTET
Mikrobiologija i parazitologija
Vanredni studij
Seminarski rad:
Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella, Providentia
Mirsad Delić Doc.dr.sci. Selma
Zenica, April 2010.
Sadržaj:
Uvod.............................................................................................................3
Klebsiella......................................................................................................4
Proteus..........................................................................................................6
Morganella, Providencia, Serattia, Enterobacter i Citrobacter.....................8
Literatura.....................................................................................................11
Uvod
Porodica Enterobacteriaceae je heterogena skupina gram negativnih štapića i kokobacila, fakultativnih anaeroba, značajne biokemijske aktivnosti, što koristimo za njihovu identifikaciju. Enterobacteriaceae nalazimo prvenstveno u probavnom sustavu čovjeka, a izmetom dospjevaju u vodu, tlo i biljke.
Probavni sustav čovjeka se ubrzo nakon poroda kolonizira različitim bakterijama koje čine normalnu floru. Enterobakterije čine oko 2% normalne crijevne flore.
Sve bakterije opisane u slijedećem radu su iz porodice Enterobacteriaceae.
Klebsiella
Klebsijele pripadaju porodici Enterobacteriaceae, rod Klebsiella. Unutar roda razlikuju se vrste: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozeanae i Klebsiella rhinoscleromatis koje mogu biti patogene za čovjeka.
Građa i biološka svojstva
Klebsiele su gram-negativni kokobacili, ne stvaraju spore i nisu pokretni. Većinom posjeduju kapsulu.
Klebsijele rastu na običnim i selektivno-diferencijalnim podlogama, a kolonije su sluzave, što ukazuje na posjedovanje kapsule. Za svoj rast klebsijela se koristi glukozom i laktozom uz stvaranje plina, razgrađuje lizin, ureju i koristi ugljik iz citrata.
Klebsiella oxytoca slična je K. pneumoniae, ali se razlikuju po stvaranju indola. K. oxytoca je indol pozitivna.
Značajna je otpornost K. pneumoniae prema antibioticima. Prema ampicilinu i karbenicilinu pokazuje primarnu otpornost (određenu kromosomalno), dok za sve ostale antibiotike brzo stječe otpornost kromosomskog ili plazmidskog tipa. ESBL sojevi posjeduju plazmide za stvaranje beta laktamaza proširenog spektra koje razgrađuju aminopeniciline i cefalopsporine (čak i III generacije!).
Slika 1. Klebsiella pneumoniae
Antigenska grada
Klebsijela ima polisaharidne, kapsularne antigene koji je najčešće razliku-ju od ostalih enterobakterija. Mogu se upotrebljavati za identifikaciju sojeva. Ima ih preko 80 tipova.
Epidemiologija
Klebsijele su ubikvitami mikroorganizmi, nalaze se u vodi, zemlji, povrću, voću te u probavnom sustavu ljudi i životinja kao normalna flora. Vjerojatno trećina ljudi ima klebsijelu u stolici, a njen broj je povećan kod upotrebe antibiotika ili ako se osoba nalazi u bolnici. Mogu se naći na sluznici nazofarinksa i na koži.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta