Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fallingwater house (Kuća na vodopadima)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Seminarski rad
Istorija vrtne umetnosti
KUĆA NA VODOPADIMA
Fallingwater house
Đorđe Ilić 1??/2009
Vanja Anđelić 148/2009
Šumarski fakultet
Beograd, maj 2010.
Sadržaj:
Uvod ......................................................................................................3
Karakteristike moderne umetnosti ......................................................3
Frank Lloyd Wright ............................................................................3
Kuća na vodopadima .............................................................................4
Zaključak ..............................................................................................12
Literatura ..............................................................................................13
Uvod:
Karakteristike moderne umetnosti
Koreni moderne umetnosti datiraju iz 19. veka razvojem impresionizma, postimpresionizma i simbolizma koji su imali uticaja na moderne umetnike.
Negiranje i odbacivanje principa i zakonitosti klasičnih univerzalnih formi je bio radikalni zaokret u istoriji ljudskog društva.
Umetnici su težili za kreiranjem novog, naprednog i modernog sveta.
Nagli razvoj nauke i tehnologije.
Odbacivanje prošlosti, istorije, morala.
Razum je bio osnovni kriterijum donošenja odluka.
Zanemarivanje estetike i tradicije.
Prisustvo jednoličnih formi i materijala.
Učiniti gradove boljim, funkcionalnijim i zdravijim.
Glorifikovanje utilitarnosti i funkcionalnosti.
Frank Lloyd Wright (1867-1959)
Rođen je u Vinskonsinu u Americi.
Prorok ekološkog pokreta pre nego što je termin bio u upotrebi.
Sazrevao je pod uticajem literature filozofije i poezije.
Specifičan odnos prema arhitektonskom stvaranju u kome ljudske vrednosti, priroda i materijal zauzimaju najznačajnije mesto.
Otac organske arhitekture, kako su ga neki smatrali.
Pre svega, uticao je na modernizam u Holandiji, a zatim u celoj Evropi.
Njegova arhitetktura nije univerzalna, povezana je sa zemljištem, regionalnim karakteristikama i zasnovana je na specifičnostima svakog zemljišta.
Osnovao je udruženje Taliesin, 1932.godine, gde su učenici arhitekture plaćali Wright-u za privilegiju iskustva rada u studiju za crtanje.
Godine 1938. sagradio je sebi kuću u blizini Feniksa i tu ostao do kraja života stvorivši od sebe svojim životom izvan civilizacije mitsku ličnost.
Kuća na vodopadima
Kuća na vodopadima je obezbedila mnogima pravo uživanje, kao stimulaciju za povlačenje tokom vikenda, za porodicu Kaufman i njihove prijatelje, kao i izvor ponosa za arhitetktu i njegove saradnike.
Danas je izuzetno iskustvo i za sve posetioce.
Gospodin Kaufman je mislio da sagradi kuću sa pogledom na vodopad, ali ju je Rajt sagradio na njemu.
Kada je Rajt došao na lokaciju, najviše je cenio zvuk vodopada, moć mlade šume, platforme i stene. On je shvatio da su ljudi stvorenja prirode i samim tim ono što je u skladu sa prirodom biće u skladu i sa čovekom. Zbog toga se materijali, strukture i boje stapaju sa prirodom, kako spolja tako i unutar kuće.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta