Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komorni sistem mozga". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


| Sadržaj |
UVOD…………………………………………………...………………………………….……………………………………………….2
Bočna moždana komora (Ventriculus lateralis)………………………………..……………….…..………….……..2
Čeoni rog (cornu frontale)……………………………………………………………..………………………………………..3
Središnji dio (pars centralis)…………………………………………….………………………………..…..……………….3
Potiljačni rog (cornu occipitale)………………………………………..……………………………………………………..3
Sljepoočni rog (cornu temporale)….…………………………………………………………..………….………………..3
Horoidni splet………………………………………………..………………………………………………….…….………..……4
Cirkumventrikularni organi……………………………………………………………………………………..…………………4
Treća moždana komora (Ventriculus tertius)………………………………………………………………………..….5
Međukomorni otvor…………………………………………………………….…………………….……………….…………6
Kanal srednjeg mozga……………………………………………….…….……………………………….……………….……7
Četvrta moždana komora (Ventriculus quartus)…………………………………………………….………..……….7
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
Uvod
Komorni (ventrikularni) sistem centralnog nervnog sistema čini niz međusobno povezanih prostora i kanala unutar mozga i kičmene moždine. Sistem sadrži kičmenomoždanu tečnost (liquor cerebrospinalis), koja se uglavnom stvara u horoidnim spletovima bočnih, III i IV moždane komore iz kojih dospjeva u subarahnoidni prostor okružujući mozak i kičmenu moždinu.
Centralne šupljine mozga i kičmene moždine su: dve bočne moždane komore, treća moždana komora, kanal srednjeg mozga, četvrta moždana komora i centralni kanal kičmene moždine.
Bočna moždana komora (Ventriculus lateralis)
U obe hemisfere velikog mozga nalazi se po jedna središnja šupljina, nazvana bočna moždana komora (ventriculus lateralis). Bočna moždana komora ima oblik spljoštenog slova C, čiji je konkavitet usmjeren unaprijed i naniže, prema potiljačnom režnju. Ovakav oblik šupljine bočne moždane komore je posljedica rotacije hemisfera tokom ontogenetskog razvoja. Posmatrane odozgo, bočne komore se pružaju blago upolje i ulaze u sljepočni režanj.
1. donji kraj četvrte komore
2. recessus lateralis četvrte komore
3. fastigium
4. aqueductus cerebri
5. treća komora
6. adhaesio interthalamica
7. recessus infrapinealis
8. recessus suprapinealis
9. recessus infundibularis
10. recessus supraopticus
11. commissura posterior
12. commissura anterior
13. foramen interventriculare - Monroi
14. ventriculus lateralis-pars centralis
15. atrium
16. cornu occipitale
17. cornu temporale
18. digitationes hippocampi
Bočne moždane komore se sastoje iz nekoliko dijelova: čeonog ili prednjeg roga (cornu frontale s. anterius), središnjeg dijela (pars centralis), potiljačnog ili zadnjeg roga (cornu occipitalis s. posterius) i sljepočnog ili donjeg roga (cornu temporale s. inferius). Prošireni dio šupljine pars centralis-a od koga se odvajaju unazad potiljačni, a naprijed i naniže, sljepočni rog, u radiologiji se naziva atrium. Centralne dijelove bočnih komora razdvaja septum pellucidum.
Slika 1. Ventrikularni sistem
Čeoni ili prednji rog (cornu frontale s. anterius) prostire se od foramena interventriculare u dubinu čeonog režnja (lobus frontalis). Na presjeku je trouglastog oblika. Neprijed je ograničen koljenom žuljevitog tijela (genu corporis calosi) i njegovim kljunom (rostrum). Ovaj dio bočne moždane komore ima medijalni, gornji, donji i prednji zid. Krov prednjeg roga čini stablo žuljevitog tijela (truncus corporis callosi), unutrašnji zid septum pellucidum, a spoljašnji konveksna glava repatog jedra (caput nuclei caudati). Spoj komorne površine nucleus caudatus-a i corpus callosum-a gradi oštar lateralni ugao čeonog roga. Čeoni rog bočne možane komore ne sadrži horoidni splet (plexus choroideus). Prednji rog se od foramena interventriculare nastavlja centralnim dijelom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta