Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Astma". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
* ŠTA JE ASTMA i ŠTA IZAZIVA ASTMU?
* ŠTA SE DEŠAVA SA DISAJNIM PUTEVIMA I KAKO SE ASTMA MANIFESTUJE ?
* AKUTNA TEŠKA ASTMA
* ISPITIVANJE PLUĆNE FUNKCIJE U AKUTNOM NAPADU ASTME
* SESTRINSKE INTERVENCIJE U AKUTNOM NAPADU ASTME
* TERAPIJA KOD ASTME
* KAKO POSTUPITI U NAPADU ASTME?
ŠTA JE ASTMA I ŠTA IZAZIVA ASTMU?
Astma je bolest disajnih puteva koji sprovode vazduh iz pluća.Disajni putevi su crveni i osetljivi (upaljeni) i burno reaguju za vreme prehlade, virusne infekcije ili pri kontaktu sa izazivačem astme.Izazivači simptoma astme su sve materije koje iritiraju disajne puteve.Najčešće su izazivači virusi, duvanski dim,fizički napor i alergija na polen, životinjsku dlaku, gljivice, bubašvabe ili grinje iz kućne prašine. Astma se kod svakog bolesnika razlikuje i nekad je izaziva više faktora.Pored ostalog navedenog astma je i nasledna bolest koja može da se javi u bilo kom uzrastu.Do pogoršanja stanja bolesti može dovesti i stres, a do pogoršanja stanja obično dolazi najčešće tokom noći ili rano ujutru.
ŠTA SE DEŠAVA SA DISAJNIM PUTEVIMA I KAKO SE ASTMA MANIFESTUJE?
U kontaktu sa izazivačem mišići u zidovima disajnih puteva se grče, a oni se sužavaju. Često se stvara žilava sluz. U grudima se čuje zviždanje i počinje kašalj.
U astmi su najčešće tegobe:
-Kašalj
-Zviždanje ili sviranje u grudima
-Nedostatak vazduha, gušenje
-Teskoba u grudima
Mnoge osobe koje pate od bronhijalne astme smatraju da je normalno da imaju ovakve tegobe i da je dovoljno otićikod lekara koji će propisati nove lekove.Međutim bolest postoji, sve više se razvija i prelazi u teži oblik.Ovakve osobe ne pričaju sa lekarom o svojoj bolesti i jednostavno svoje smanjene fizičke mogućnosti prilagođavaju svojim potrebama.
AKUTNA TEŠKA ASTMA
Akutni teški napad astme(status astmatikus) je najteži oblik kliničke bolesti.Epizode progresivnog povećanja gušenja, teskobe u grudima, kašlja, zviždanja u grudima ili kombinacije ovih simptoma.Težina varira od blagih napada do onih sa smrtnim ishodom.
Opstrukcijua protoka vazduha kroz disajne puteve nastaje zbog suženja promera disajnih puteva.Merenje opstrukcije vrši se merenjem forsiranog ekspiratornog volumena u prvom sekundu-FEV1 i vršnog ekspririjumskog protoka-PEF.
Hipoksemija -Poremećaj distribucije, nejednaka ventilacija, promena u distribuciji perfuzije.Poremećen ventilaciono/perfuziono odnos.
Hiperventilacija pluća-Prepunjenost pluća vazduhom(nadutost pluća) nastaje zbog opstrukcije u disajnim putevima, kontrakcija glatkih mišića, edem sluznice, zapaljenske promene, stvaranje sluznih čepova, smanjenje prolaznosti u malim disajnim putevima, posebno u ekspirijumu veći deo vazduha ostaje zarobljen u alveolama.
Hiperinflacija-Merenje plućnih volumena
- Povećanje rezidualnog volumena(RV)
- Smanjenje vitalnog kapaciteta(VC)
-Povećanje ukupne zapremine vazduha u nivou mirnog ekspirijuma(FRC)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta