Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Drugi svetski rat, stvaranje Velike koalicije". Rad ima 34 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Drugi svjetski rat i stvaranje Velike koalicije
(seminarski rad)
Predmet-Međunarodni politički odnosi
SADRŽAJ
1. Evropa do 1939. godine..............................................................................................2
1.1 Uzroci sukoba u poslijeratnoj Evropi................................................................2
1.2 Unutrašnje prilike u državama učesnicama rata..............................................3
1.2.1 Države u kojima je na vlasti ekstremna desnica...................................3
1.2.1.1 Italija...........................................................................................4
1.2.1.2 Njemačka....................................................................................5
1.2.1.3 Japan...........................................................................................5
1.2.2 Velike sile u kojima je parlamentarizam opstao
– Velika Britanija, Francuska i SAD................................................6
1.2.3 Sovjetski Savez..........................................................................................7
1.3 Događanja neposredno prije rata i predratna diplomatija..............................7
1.3.1. Događanja na Bliskom istoku.................................................................7
1.3.2 Događanja u Evropi..................................................................................8
1.3.2.1 Italijanska osvajanja.................................................................8
1.3.2.2 Španski građanski rat...............................................................9
1.3.2.3 Njemačka osvajanja i njemačka diplomatija........................10
1.3.2.3.1 Anšlus Austrije...............................................................10
1.3.2.3.2 Komadanje Čehoslovačke.............................................11
1.3.2.3.3 Okretanje ka Poljskoj i poslednji pregovori pred rat.13
2. Početak rata i dalje širenje Trećeg Rajha................................................................14
2.1Napad na Englesku................................................................................................17
2.2Teheranska konferencija.......................................................................................19
2.3Jaltska konferencija...............................................................................................20
3.Odnosi SSSR i Njemačke u Drugom svjetskom ratu...............................................21
4.SAD u Drugom svjetskom ratu……………………………………………..............27
5.Poslijeratna zbivanja i posljedice rata.......................................................................33
LITERATURA...............................................................................................................34
1. Evropa do 1939. godine
1.1 Uzroci sukoba u poslijeratnoj Evropi
Sa krajem I svjetskog rata u Evropi je uspostavljen novi poredak. Njemačka je bila prinuđena da u šumi Champpaigne potpiše za nju ponižavajući Versajski mir, kojim se morala odreći kolonija, ograničiti kopnene snage na 100 hiljada vojnika, odreći se industrijske oblasti Sar koja je bila vrlo važna za nju (ova oblast data je Francuskoj na 15 godina), takođe ukinuta je i opšta vojna obaveza. Sve ovo bio je razlog pojačanog Njemačkog nacionalizma, njemački narod nije se mogao pomiriti sa odredbama ovog ugovora i maštao je o povratku Njemačke na međunarodnu scenu kao velike sile. Kasnije su nacisti uspjeli ovo raspoloženje dovesti do krajnjih granica u zahtjevima za stvaranjem Trećeg Rajha. Što se tiče Italije i Japana oni mada pobjednici u I svjetskom ratu nisu bili zadovoljni dobijenim teritorijama i ostala je želja za daljim širenjem. Njemačka, Italija i Japan bile su države koje su se nešto kasnije nego npr. Francuska i Velika Britanija razvile kao moderne industrijske države i time propustile vrijeme podjele kolonijalnih imperija. No one su željele da imaju svoje kolonije i spoljnu politiku vodile u pravcu tih željenih širenja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta