Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evropska unija". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


OTVORENI UNIVERZITET "APEIRON" TRAVNIK
FAKULTET PRAVNIH NAUKA
MAGISTARSKI STUDIJ
OPŠTE PRAVO
PAJIĆ ALVEDINA
SEMINARSKI RAD
TRAVNIK, 2010
OTVORENI UNIVERZITET "APEIRON" TRAVNIK
FAKULTET PRAVNIH NAUKA
MAGISTARSKI STUDIJ
OPŠTE PRAVO
SEMINARSKI RAD
Predmet: Međunarodno komunitativno
Magistrantica: Pajić Alvedina
Travnik, januar 2010 SADRŽAJ Stranica
1. UVOD......................................................................................................................1
1.1. Problem,predmet i objekt istraživanja...............................................................1
1.2. Radna hipoteza i pomćne hipoteze....................................................................2
1.3. Svrha i ciljevi istraživanja.................................................................................3
1.4. Znanastvene metode..........................................................................................3
1.5. Struktura rada....................................................................................................4
2. POJAM ZAŠTITIE MATERINSTVA PREMA ZAKONU
O RADU ………………………………………………………...................…….5
2.1. Zaštita materinstva ……………………………………………...................….8
2.2. Pravo na skraćeno radno vrijeme…………… ….……………................. ... .9
2.3. Porodiljsko odsustvo I odsustvo radi njege djeteta…….................. ………..10
3. ZAKON O RADU I DISKRIMINACIJA ŽENA.…….......…....... ..................12
3.1. Konvencija MOR-a………………………………….…….…....................…12
3.2. Kaznene odredbe…………………………………………..................………13
4. ANALIZA NAJZNAČAJNIH ODREDBI ENTITESKIH
ZAKONA O RADU………………………….…………………...................….11
4.1.Zapošljavanje i otkaz ugovor o radu ..................................................... ........12
4.2.Raspoređivanje žene na drugo radno mjesto tokom trudnoće........................13
4.3.Porodiljsko odsustvo.......................................................................................13
4.4.Zakljućak........................................................................................................14
5. DRUGE ODREDBE O ZAŠTITI MATERINSTVA ........................................17
5.1. Posredna i neposredna zabran diskriminacje…………………..................….17
5.2. Zaštita zaposlene žene na određeno vrijeme…………………....................…18
5.3. Zaštita prema izmjenama I dopunama zakona oradu……….....................…..20
6. ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
UVOD
Europska unija nije nešto što je nastalo u relativno kratkom roku i voljom nekolicine ljudi, nego su u dugotrajan proces nastanka uključene generacije. Ovaj rad će predočiti period u nastanku Europske unije u kojem su Zajednice prerasle u Uniju, koji je značajan utoliko što element 'zajedništva' prerasta u element 'jedinstva', i utoliko što u budućnosti svim zainteresiranim državama nudi mogućnost priključenja.
Kada se pogleda na mapi veličina Grenlanda (Danski teritorij) jasno je kako zauzima veću površinu od Europe. Kada, opet, pogledamo njegov položaj, logično bi bilo da pripada Kanadi. Povijest europskih kolonijalnih velesila ostavila je tragove u brojnim otočjima zbog kojih su se vodili ratovi, poput Falklandskog otočja (Malvini), stotinjak nautičkih milja od Argentine, ali u vlasti Ujedinjenog Kraljevstva. Ona egzotična područja, zanimljiva u geostrateškom i istraživačkom smislu ne treba spominjati.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta