Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan sanitarne deponije". Rad ima 39 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički Fakultet „Mihajlo Pupin“
Zrenjanin
D.o.o. „Ekosan“ Vrbas
BIZNIS PLAN
(Iz predmeta poslovna ekologija sa etikom)
11/05-05
Sadržaj
Dokumenti na kojima se zasniva biznis plan
Prisutni problemi u odlaganju otpada i reciklaže u opštini Vrbas
Plan održivog razvoja opštine Vrbas
Postojeća praksa i plan o upravljanju otpadom u opštini Vrbas
Implementacija Novog Zakona u Upravljanju Otpadima iz Ministarstva za Zaštitu Životne Sredine i Prostornog Planiranja
Biznis plan
Uvod.............................................................................
Podaci o opštini Vrbas .....................................
Lokacija deponije smeća .............................................
Koncepcija tehnološkog rešenja ..................................
Tehnološki proces funkcionisanja sanitarne deponije .
Menadžment i organizacija ..........................................
Marketing plan .............................................................
Procena ukupnih troškova upravljanja otpadom ..........
Rekapitulacija investicionih ulaganja sanitarne deponije
10. Zbirna rekapitulacija troškova ....................................
11. Probni bilans (bilans stanja i bilans uspeha) ...............
12. Zaključak ....................................................................
PRISUTNI PROBLEMI U ODLAGANJU OTPADA I RECIKLAŽA U OPŠTINI VRBAS
Problemi zagađenja životne sredine ne poštuju državne granice, kako regionalne pa tako ni međuopštinske. Po podacima iz katastra smetlišta, u opštini Vrbas nalazi se sedam redovnih smetlišta za svaku mesnu zajednicu po jedno i preko pet divljih smetlišta.Veliki broj smetlišta predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu. Način upravljanja ovim smetlištima takoreći i ne postoji.
Najveće probleme predstavlja:
- Veliki broj divljih smetlišta
- Nekontrolisano odlaganje otpada na zelenim javnim površinama
- Postojeća zatvorena smetlišta koja nisu rekultivisana
- Nijedno smetlište ne odgovara propisima predviđenim za odlaganjer otpada
- Postojeća smetlišta su bez urbanističke, građevinske i upotrebne dozvole, starost smetlišta je veća od 20-25 godina
- Na postojećim smetlištima nema odgovarajuće mehanizacije
- Ne sprovodi se odgovarajuća tehnologija deponovanja
- Na smetlištima se odlaže biohazardni i industrijski otpad
- Ne vrši se odvajanje biodegradabilnog otpada
- Odlaganje otpada vrši se bez ikakvog ranijeg tretmana
- Nije organizovana reciklaža u cilju valorizacije sekundarnih sirovina
- Do sada nije postojao organizovani monitoring životne sredine
- Industrijski otpad se često odlaže i u krugu fabrika
- Industrijski otpad se odalaže na pomenuta smetlišta a takođe i tečni, fekalni i opasni otpad
- Niska svest stanovništva i needukovanost o odlaganju otpada i njegovoj daljoj eksploataciji
- Ugrožena životna sredina i zdravlje ljudi
Koncept životnog ciklusa, razmišljanje o proizvodnim procesima i uslugama «od kolevke pa do groba». Ovaj proces je u stvari čitav proizvodni tok (eksploatacija sirovog materijala, proizvodnja transport distribucija, upotreba ponovna upotreba, reciklaža i upravljanje otpadom). Očuvanje prirodnog bogatstva na način da stepen potrošnje obnovljivih materija ne prelazi okvire u kojima prirodni sistemi to ne mogu nadoknaditi, da stepen potrošnje neobnovljivih resursa ne prevazilazi okvir prema kome se održivi obnovljivi resursi zamenjuju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta