Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Jugoslovenska muslimanska organizacija". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Uvod
Jugoslovenska muslimanska organizacija (JMO) nastaje ujedinjenjem bošnjačkih lokalnih političkih organizacija u februaru 1919. godine. Imala je i svoj političko-informativni list – „Vrijeme“. Prvi predsjednik JMO bio je tuzlanski muftija hadži hafiz Ibrahim Maglajlić, a JMO je na izborima za Ustavotvornu skupštinu Kraljevine SHS raspisanim novembra 1920. u BiH osvojila najveći broj glasova i 24 mandata. Njen najistaknutiji član zapravo je sve vrijeme bio dr. Mehmed Spaho, koji nakon sporazuma sa radikalsko-demokratskom vladom marta 1921, dobija novi ministarski resor - industrije i trgovine. JMO je ovim sporazumom izborila član 135. u Ustavu Kraljevine SHS, koji je u historiji prepoznat kao "turski paragraf", a kojim se, zapravo, određuje da BiH tada "ostaje u postojećim granicama". Tokom 1923. JMO se raspada na dva krila, Mehmed Spaho ostaje u jednom (JMO), a Ibrahim Maglajlić u drugom (JMNO)
Položaj Bošnjaka za vrijeme ujedinjenja Kraljevine SHS
Formiranje Jugoslovenske muslimanske organizacije (JMO)
„Stojimo na stanovištu narodnog i državnog jedinstva SHS i konstitucionalne monarhističke državne forme pod narodnom dinastijom Karađorđević. Glede unutrašnjeg uređenja države naš program je prema zaključku glavne skupštine od 20. Oktobra 1920 godine autonomija pokrajna prema dosadašnjim geografskim granicama sa pokrajinskim saborima i njima odgovornim pokrajinskim vladama“. JMO je brzo stekla popularnost u narodu. To je pokazalo i ishod izbora za Ustavotvornu skupštinu (28. Novambar 1920). Tada je ova stranka dobila 24 mandata Postala je najjača bh stranka u Konstituanti. Tim sporazumom vlada se obavezala da će u ustav biti unesene 4 odredbe o poštivanju historijskih granica i cjelovitosti BiH, o osiguranju vjersko-prosvjetne autonomije i vjerske ravnopravnosti Muslimana, uključivši i odredbe o šerijetskim sudovima. Obećano da će vlada osigurati efikasnu zaštitu Muslimanima od progona vlasti i njihovo učešće u vladi Kraljevske i Zemaljske vlade-dva resora u vladi-industrija, trgovina i narodno zdravlje, te četiri načelnika mjesta u zemaljskoj vladi BiH. Za uzvrat rukovodstvo JMO se obavezalo da će prihvatiti, uprkos autonomističkom programu, centralističko uređenje zemlje. Na to se obavezala i organizacija „Đemijet“. Obje organizacije su glasaale za ustav koji je predložen tj. Vidovdanski ustav. Nakon njegovog izglasavanja Vlada Kraljevine SHS nije ni pokušala izvršiti većinu preuzetih obaveza. To će dovesti do sukoba u vođstvu stranke i povlačenja dr. Mehmeda Spahe iz koalicione vlade. Na skupštinskim izborima (od marta 1923) JMO je pod vođstvom M.Spahe osvojila 18 mandata, pobijedila sve muslimanske podstranke. Tako je M.Spaho postao neprikosnoveni vođa bosanskih muslimana. Njegova stranka će tada učestvovati u pokretu za reviziju ustava i zajedno sa drugim građanskim strankama (Demokratska stranka, HRSS, SLS) formirati Opozicioni blok. Izglasavanjem Vidovdanskog ustava donekle je poboljšana sigurnost Muslimana. Premda je zemlja bila podjeljena na oblasti Vidovdanskim ustavom ona je kao jedini izuzetak, razdjeljena u oblasti u svojim dotadašnjim granicama. Tako su se tim turskim paragrafima osigurale i potvrdile i pravno i formalno „historijske granice BiH“ odnosno „kompaktnost teritorije koja je od Muslimana nastanjena“.Tako je šest naslijeđenih okruga iz osmanskog i austrougarskog doba postalo oblastima. Zemaljska vlada BiH zamjenjena je Pokrajinskom upravom za BiH, koja će egzistirati do februara 1924. Godine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta