Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi mreža – Kondenzatori". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sveučilište J.J.Strossmayera
Elektrotehnički Fakultet
Zavod za osnove elektrotehnike
Elementi mreža – Kondenzatori
SEMINARSKI RAD
18. ožujka 2005. g. u Osijeku
GRUPA 5:
Milić Mato 1698
Molnar Ksenija 1621
Panić Dragan 1595
Plazonić Ana 1640
Pleša Mario (Dragan) 1634
Pleša Mario (Josip) 1636
Raljević Marko 1737
Reinspach Davor 1632
Sadržaj
Uvod........................................................................................................... 3
Povijest i zanimljivosti............................................................................... 4
Elektični kapacitet i kondenzatori.............................................................. 5
Spojevi kondenzatora.......................................................................... 5
Serijski spoj kondenzatora.......................................................... 5
Paralelni spoj kondenzatora........................................................ 6
Mješoviti spoj kondenzatora....................................................... 6
Kapacitivno djelilo napona................................................................. 7
Kapacitivno djelilo struje.................................................................... 7
Energija kondenzatora................................................................................ 8
Proračun kapacitivnosti.............................................................................. 9
Kapacitivnost svosnika ili cilindričnog kondenzatora........................ 9
Kapacitivnost pločastog kondenzatora............................................... 10
Kapacitivnost kuglastog kondenzatora............................................... 10
Vrste kondenzatora..................................................................................... 11
Stalni kondenzatori............................................................................. 11
Papirni ili blok kondenzatori...................................................... 11
Kondenzatori s folijama od plastične mase................................ 11
Keramički kondenzatori.............................................................. 11
Liskunski kondenzatori............................................................... 11
Kondenzatori od stakla............................................................... 12
Elektrolitski kondenzatori........................................................... 12
Promjenjivi kondenzatori.................................................................... 12
Osnovni parametri konenzatora................................................................. 14
Obilježavanje kondenzatora....................................................................... 17
Primjene kondenzatora............................................................................... 19
Zaključak.................................................................................................... 21
Literarura.................................................................................................... 22
1. Uvod
Kapacitivnost je svojstvo vodiča da na sebi može zadržati određenu količinu naboja, u određenim naponskim prilikama. Kondenzator je naprava sastavljena od dva vodiča međusobno izolirana koje naelektriziramo nabojima +Q, a drugi sa –Q. Kapacitivnost ovog sustava ovisi o geometriji što znači o površini i udaljenosti vodiča i dielektrika između njih. Kapacitet ima svojstvo akumuliranja električne energije.
2. Povijest i zanimljivosti
Problem kako pohraniti naboj seže još u 18. stoljeće kada se magdeburški izumitelj Otto von Guericke dosjetio trljati punu sumpornu kuglu i puštati da između nje i elektrizacijske kože skaču iskre. Leydensku staklenku, jedan od najranijih i najjednostavnijih električnih kondenzatora, izumili su, neovisno jedan od drugoga, 1745. godine nizozemski fizičar Pieter van Musschenbroek sa sveučilišta u Leydenzu i Ewald Georg von Kleist iz Pomeranie.
Leydenska staklenka:
Izvorna Leydenska staklenka bila je začepljena staklenka napunjena vodom, i sa žicom ili čavlom koji su se protezali iz čepa u vodu. Staklenka je bila nabijena tako da se držeći u jednoj ruci vanjski dio žice dovede u kontakt s električnim uređajem. Ako je dodirnemo drugom rukom nastao bi izboj koji bi se očitovao kao nasilan šok. Današnja Leydenska staklenka je obložena alu-folijom izvana i iznutra. Električni kontakt ostvaruje se sa mjedenim štapom koji probije čep i spojen je lancem sa unutrašnjim slojem metala. Kompletan izboj događa se kada su dvije alu-folije povezane međusobno vodičem. Njom su se mogli postići naponi i do 25000 V. Leydenska staklenka se često koristi u laboratorijima za demonstraciju i u eksperimentalne svrhe. Benjamin Fraklin je sistemom od dvije leydenske staklenka ubijao purane, a jednom je skoro ubio i sebe. Inače je Franklin otkrio i fundamentalnu činjenicu da se umjesto staklenka mogu koristiti metalne ploče razdvojene nekim izolatorom. Tako je Franklin načinio prvi pločasti kondenzator.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta