Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alati za razvoj informacionih sistema (2009)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet za poslovne studije
Banja Luka
Fakultet za poslovne i finansijske studije
Odjeljenje Bijeljina
Seminarski rad
Predmet:
Menadžment informacionih sistema
Tema:
ALATI ZA RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA
Bijeljina, 2009.
SADŽAJ
UVOD ................................................................................................................. 3
ALATI ZA RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA ............................................. 4
1. CASE alati ........................................................................................... 6
1.1. Struktura i podjela CASE alata .............................................. 7
1.2. Najkorišćeniji CASE proizvodi .............................................. 11
ZAKLJUČAK .................................................................................................... 14
LITERATURA ................................................................................................... 15
UVOD
Razvoj informacijskog sistema obuhvata cjelovitu i korektnu izradu rješenja za potporu poslovanju uvođenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije, koja će na najbolji mogući način podupirati poslovne procese i omogućiti unaprjeđenje poslovne tehnologije organizacije u kojoj se informacijski sistem razvija.
Odgovornost za funkcionisanje razvijenog sistema većinom pripada naručiocu, odnosno poslovnom sistemu koji finansira razvoj IS-a. Problem koji se pojavljuje kod razvoja IS-a je taj da poslovni sistem tek kad je informacijski sistem uveden može uočiti eventualne greške i nedostatke, a to onda znači da sistem treba popravljati i prilagođavati. Faza prilagođavanja povećava troškove uvođenja, te cjelokupan odnos troškova i prihoda može dobiti i negativan predznak.
Logički model podataka može biti sredstvo kontrole razvoja i korištenja informacijskog sistema. Preduslov, koji pri tome mora biti ispunjen je da je logički model podataka izrađen kao posebni softverski proizvod u vlasništvu naručioca, inicijalno definisan u izradi SPIS dokumentacije, primjenom CASE alata koji ima mogućnost ne samo automatskog generisanja baze podataka iz modela podataka, već i automatskog generisanja logičkog modela iz objekata baze podataka.
ALATI ZA RAZVOJ INFORMACIONIH SISTEMA
U vrijeme ekspanzije zahtjeva za što raznovrsnijim podacima sve je potrebnije i dobijanje kvalitetnih informacija. Ovu potrebu treba da zadovolji razvoj informacionih sistema i odgovarajućih sistema za upravljanje podacima. Za uspješno izvođenje aktivnosti vezanih za razvoj informacionih sistema potrebno je na samom početku raskrstiti sa zabludama, definisati ograničenja i dati odgovarajuće pretpostavke. Najčešće zablude su:
da neko drugi može obaviti ovaj posao, po principu "ključ u ruke";
da se naručivanjem projekta može brže završiti posao;
da se preslikavanjem postojećih aplikacija u novo hardversko i softversko okruženje može doći do novog sistema.
Prevazilaženjem zabluda i ograničenja, uz poštovanje definisanih pretpostavki, moguć je razvoj informacionog sistema koji će omogućiti definisanje nove strategije vođenja preduzeća. Ta strategija obezbjeđuje integraciju svih informacionih tokova u preduzeću, a na osnovu toga i upravljanje procesima.
Razvojem informacionog sistema (IS) treba definisati što objektivniju sliku realnog svjeta, njegovih bivših i sadašnjih stanja, kao podlogu za procjenu budućeg ponašanja i naravno, podlogu za dalji razvoj i primjenu informatičke tehnologije. Za opis rada poslovnog sistema veliki je problem to što ne mogu da se koriste prirodni jezici, zbog mnogih jezičkih dvosmislenosti. S druge strane, precizan opis preko formalnih jezika je nerazumljiv za većinu ljudi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta