Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Idealno proputovanje po Južnom sredozemlju (Tunis – Libija – Krit)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Geografski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Idealno proputovanje po Južnom sredozemlju (Tunis – Libija – Krit)
Seminarski rad iz predmeta: Turistička geografija sveta
Beograd, 2010.
Tunisku kulturu obogaćuje 3000 godina stara istorija i na njoj se mogu naći tragovi punske, arapske, turske, afričke, evropske i islamske kulture, kao i brojni uticaji dinastija koje su vladale zemljom. Istorijska mesta, gradska arhitektura, kuhinja i muzika, svedoče o mešanju raznih mediteranskih kultura.
Tunis je poznat po svojim umetnickim zanatskim proizvodima, kao sto su:
grnčarstvo i keramika. Najčešći motivi su linije, tačke, krstovi i sl.Najpoznatiji su primerci iz Gelale.
Tepisi. Umetnost izrade tepiha datira još iz otomanskog vremena.
Nošnje. Jos pocetkom 20.veka svaka je regija imala svoju vlastitu nošnju. Jeba je najtradicionalnija nošnja koja pokriva celo telo. Sesija oblik je pokrivaca za glavu od crvenog flica koje pokriva lice. Još uvek se može videti na nekim muškarcima, iako je stil odevanja u zemlji danas slican onom na zapadu.
Mozaici. U Tunisu se nalazi najveći broj antičkih mozaika u svetu.
Tuniska kuhinja je bogata i bazira se na povrću, ovčijem i goveđem mesu, ribi i testeninama. Najpopularnije jelo su špagete ili makarone koje se poslužuju s umakom od paradajza.A tipično tunižansko jelo je Couscou (Kus Kus), poznato šitom sveta i može se služiti sa mesom, piletinom ili ribom i povrćem.
Šiša je u arapskim zemljama , pa tako i u Tunisu, tradicionalno sredstvo za pušenje tombaka kroz cev iz posude sa vodom. Tombak je biljka vrlo slična duvanu. Žar se prekriva izbušenom aluminijskom folijom nad kojom se nalazi užareni drveni ugalj.
Društveni život Tunižana je veoma bogat. Turska kupatila i kafići u tome imaju simboličku ulogu Budući da su nekad kupaonice u kaćama bile malobrojne, javna kupatila su imala veliki značaj. Kupatila su takođe nekada bila jedina mesta na koja su žene mogle ići da se druže sa drugim ženama, bez nadzora muškaraca. Muškarsci su većinom išli u kupatila ujutro. Danas se smanjila higijenska uloga ovakvih mesta i više imaju društvenu ulogu.
Kafići su tradicionalna okupljališta za muškarce, gde se pije kafa ili čaj od mente i puši se šiša ili cigarete i igraju domine. Strankinje se mogu videti u kafićima, ali retko Tunižanke. Đžamije su takodje važno mesto susreta. Bile su takođe i mesto susreta boraca za slobodu tokom 1950-ih.
Krit. Na Kritu je oko 3000. godina p.n.e. nastala i razvijala se jedna od najstarijih civilizacija u južnom delu Evrope, o kojoj svedoče istorijski spomenici, arheološki lokaliteti i drugi oblici materijalne kulture. Hipokrat, najveći lekar antičkog doba, poznat po teoriji o moći prirode da leči, preporučivao je svojim pacijentima boravak na Kritu, jer ga je smatrao vazdušnom banjom. Krit se nalazi u suptropskim geografskim širinama. Dobija malo padavina.Srednje mesečne temperature u januaru su iznad 11°C, a srednje mesečne temperature vazduha u julu i avgustu su iznad 26°C.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta