Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Adobe Photoshop". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Матурски рад
рачунарство и информатика
Adobe Photoshop
Мај 2003, Нови Сад
Садржај:
Увод
Цртежи и фотографије на рачунарима (стр. 3)
Формати слика (стр. 3)
Photoshop (стр. 5)
Почетак рада са сликом (стр. 6)
Завршетак рада (стр. 8)
Слојеви (стр. 9)
Историја (стр. 10)
Алатке (стр. 11)
Четкица (стр. 11)
Рад са текстом (стр. 14)
Алатке за селекцију (стр. 15)
Остале алатке (стр. 17)
Ефекти (стр. 17)
Филтери (стр. 20)
Литература (стр. 21)
Увод
Графика и цртежи на рачунарима
Г
рафика се одавно користи на рачунарима ради илустрација и лакшег сналажења у великим количинама текста. Велику употребу слике и цртежи су имале на пољу видео-игара, а даљим напредовањем могућности компјутера, на екране стижу и фотографије, док ће касније рачунари постати једно од основних средстава за обраду, али и стварање потпуно нових дела. Дигитални фотоапарати преузимају примат, а са њима рачунари преузимају и улогу мрачне коморе.
Постоје два основна типа слика растерски и векторски. Први се састоји од тачкица, пиксела, различите боје који затим сви заједно чине слику. Када такву слику јако увеличамо добијамо крзаве линије и некад је тешко уочити прави облик. Други, векторски, формат се састоји од тачака и линија које се исцртавају на основу координата које су задате у датотеци, па се слике у овом формату могу увећавати неограничено, а линије ће и даље имати глатке ивице, а могу се појавити и неки делови слике који до тада нису били уочљиви. Мане овог формата су што би фајлови у случају фотографија били веома велики због великог броја детаља. Најпопуларнији (и вероватно најмоћнији) програм за растерске слике је Adobe Photoshop. Такође су популарни и Jasc Paintshop Pro и Corel Photo Paint. За векторске слике се најчешће користи Corel Draw, мада многи професионалци користе Adobe Illustrator.
Формати слика
За чување слика на рачунарима се користи више формата, углавном због различитих захтева корисника, али и уштеде простора, будући да многи формати садрже компресоване слике. Постоје два основна типа компресије lossless и lossy, при чему lossless компресује податке без губитка информација, односно слика остаје иста, док lossy обично одбације неке мање приметне делове слике, али постиже боље резултате. Главни формати компресије без губитка су .LZW и .RLE.
Неки од најпопуларнијих формата слика су:
.bmp – основни, некомпресовани формат слика, где се за сваки пиксел слике чувају одвојени подаци о боји. Варијације у величини се могу добити мењањем величине палете боја (од 1 па до 32 бита). Слике у овом формату су оштре али заузимају много простора у односу на многе од осталих, посебно .jpg и .gif.
.jpg – компресује слике упоређујући суседне пикселе и на основу сличности смањује заузети простор (и преко 10 пута у односу на bmp). Због својих особина веома је популаран за компресију фотографија и на интернету, где су мали фајлови потребни да би се смањило време учитавања. Његова осовна мана је што замућује оштре линије, поготово при већим степенима компресије.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta