Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akropolj". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ:
Literatura 2
Akropolj 3
Partenon 4
Erehtejon 5
Hram Atine Nike 6
Propileji 6
LITERATURA:
Vesna Radojčić, Impresije
Marija Karla Prete i Alfonso de Đorđis, Istorija umetnosti
Aleksandra Kapodifero, Čudesne građevine sveta
Akropolj
Atinski Akropolj je najpoznatiji Akropolj na svetu. Sam naziv potiče od grčkih reči akros – brdo i polis – grad tj. grad na brdu. Predstavlja najveće i najlepše svetilište antičke Atine i bio je posvećen boginji Atini koja je ujedno bila i zaštitnica grada. Spomenici na Akropolju stoje u savršenoj harmoniji sa okolinom i ova jedinstvena remek-dela antičke arhitekture vršila su snažan uticaj na umetnost i kulturu. Akropolj najbolje reflektuje sjaj, moć i snagu koju je Atina imala u V veku p.n.e.
Pošto su Atinjani pobedili Persijance na Maratonskom polju 490. godine p.n.e., počeli su da grade veoma velik hram tzv. Pre-Partenon. Hram još nije bio završen kada su Persijanci napali Atiku 480. godine p.n.e. i razorili i zapalili hramove i statue na Akropolju.
Sredinom V veka p.n.e. Perikle, tadašnji vladar Atine inicirao je obnovu Atine koja je trajala celu drugu polovinu veka. Najvažnije građevine koje su i dan danas vidljive na Akropolju, tj. Partenon, Erehtejon, Hram Atine Nike i Propileji izgrađeni su baš u ovom periodu pod nadzorom najvećih arhitekti, vajara i umetnika tog doba.
Posle završetka Peloponeskog rata 404. godine p.n.e. pa sve do I veka p.n.e. nijedan važniji spomenik nije podignut na Akropolju. 27. godine p.n.e. istočno od Partenona podignut je mali hram koji je bio posvećen Avgustosu i Rimu. Iako su u doba Rimljana mnogi grčki hramovi i svetilišta bili opljačkani i uništeni, Akropolj je zadržao svoj prestiž.
U narednim vekovima Akropolj je bio uništavan kako od strane prirode, tako i od ljudske ruke. Nakon uvođenja hrišćanstva u 6 veku n.e. hramovi na Akropolju bili su pretvoreni u hrišćanske crkve. Partenon je bio posvećen Mariji Partenos (devici Mariji), kasnije je dobio ime Panagia Athiniotissa (Devica Atine) i služio je kao katedrala u 11. veku n.e., Erehtejon je bio posvećen Sotirasu (Spasitelju), Hram Atine Nike postao je kapela, a Propileji su postali Biskupska rezidencija. U srednjem veku Akropolj je postao tvrđava. Pod okupacijom Franačke države (1204-1456) Propileji su pretvoreni u rezidenciju za Franačkog vladara, a u otomanskom periodu (1456-1833) u glavni štab turskog garnizona. Venecijanci pod vođstvom Morozinija su opkolili Akropolj i 26. septembra 1687. godine bombardovali i uništili Partenon, koji je tada bio skladište municije. Dalju ozbiljnu štetu nanao je britanski diplomata Lord Elgin 1801. i 1802. godine kada je opljačkao Partenon, Hram Atine Nike i Erehtejon i odneo njihove vajarske dekoracije u Britanski muzej koje do dan danas nisu vraćene Grčkoj.
Akropolj je predat Grcima 1822. godine tokom Grčkog oslobodilačkog rata i Odisejas Andrutsos je postao prvi komandant garnizona.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta