Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Interferentne struje". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ĆUPRIJA
SEMINARSKI RAD IZ OPŠTE FIZIKALNE TERAPIJE
TEMA: INTERFERENTNE STRUJE
BILJANA SPASIĆ 27113
ĆUPRIJA, MAJ 2010
SADRŽAJ:
1.o Uvod.........................................................................................3
2.0 Cilj i zadatak...........................................................................3
3.0 Interferentne struje................................................................4
3.1 Fizičke osobine.................................................................4
3.2 Fizičko biološko dejstvo...................................................5
3.2.1 Sumirani biološki efekti............................................5
3.3 Prostorije...........................................................................6
3.4 Aparati i oprema................................................................6
3.5 Tehnika primene................................................................7
3.6 Doziranje............................................................................9
3.6.1 Intenzitet....................................................................9
3.6.2 Frekvenca...................................................................9
3.6.3 Dužina trajanja...........................................................9
3.7 Greške u radu sa IFS.........................................................10
3.8 Indikacije za primenu IFS.................................................11
3.9 Kontraindikacije za primenu IFS......................................11
4.0 Zaključak.................................................................................12
5.o Literatura.................................................................................13
UVOD
Fizikalna terapija je deo fizikalne medicine koja se bavi primenom fizičkih agenasa u svrhu:
terapije
metafilakse (sprečavanje pogoršanja i recidiva oboljenja)
medicinske rehabilitacije (osposobljavanja).
Naziv fizikalna terapija potiče od grčke reči „fysis“, što u prevodu znači „prirodna“, dakle to su prirodni fizički agensi. Danas se prirodni faktori primenjuju daleko redje a uglavnom se koriste veštački izvori fizičkih agenasa (veštački dobijena fizička energija).
U ovom radu obratićemo pažnju na elektroterapiju koja se bavi primenom raznih vrsta električne struje (električne energija u vidu konstantne jednosmerne – galvanske, niskofrekventne i visokofrekventne struje) u svrhu lečenja.
CILJ I ZADATAK
Prikazati na osnovu dostupne literature fizičke osobine, delovanje interferentnih struja, tehniku primene, doziranje kao i greške pri radu koje se mogu javiti..
INTERFERENTNE STRUJE
Fizičke osobine
Interferentne struje predstavljaju niskofrekventne naizmenične struje sinusoidnog oblika koje nastaju endogeno u tkivima, interferencijom (superpozicijom) srednje frekventnih struja iz dva samostalna strujna kola, čija razlika u frekvenciji iznosi od 0 – 100 Hz. U terapiju je prvi uveo i opisao tehniku primene austrijski fizičar HANS NEMEC po kome su i dobile ime NEMEC-ove struje, a iz razloga eliminisanja nedostatka primene niskofrekventnih struja koje se koriste iz egzogenih izvora kao što su DD struje.
Tri osnovne kombinacije dobijanja interferencije (super pozicije) dveju srednje frekventnih sinusoidnih struja su:
aditivna ili sumirajuća super pozicija
subtrakcijska ili oduzimajuća super-pozicija
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta