Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza bezbednosti Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd u periodu od 1994. do 2004.god.". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Analiza bezbednosti Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd u periodu od 1994. do 2004.god.
SADRŽAJ:
Uvod…………………………………….……………………………………..2
Teorijska analiza teme…………………………………………………………3
Struktura voznog parka………………………………………………….……..7
Predjeni kilometri svih autobusa GSP „Beograd” …………………………….8
Broj prevezenih putnika GSP „Beograd“ ……………………………………..9
Ukupan broj nezgoda i broj nezgoda na 100.000 km GSP “Beograd”……......10
Saobraćajne nezgode u GSP „Beograd” ...........................................................11
Stepen i broj povređenih putnika u autobusima GSP „Beograd”......................12
Zaključak...........................................................................................................13
Spisak tabela i grafikona....................................................................................14
Literatura............................................................................................................15
Uvod
Bezbednost saobraćaja koja izučava mećuzavisnost između saobraćajnog i drugih procesa u društvu, sa jedne, i štetnih posledica sa druge strane i pokušava otkriti zakonitosti nastanka saobraćajnih nezgoda kako bi ih čto viče smanjila.Bezbednost saobraćaja je složena i sveobuhvatne grana ali ako se usresredimo samo na njen deo vezan za saobraćajne nezgode,možemo razlikovati:
Aktivna bezbednost saobraćaja koja nastoji da se spreči neka saobraćajna nezgoda tj. da smanji broj mogućnosti za njen nastanak.
Pasivna bezbednost saobraćaja koja na stoji da smanji negativne uticaje saobraćajne nezgode koja se već dogodila tj smanjenje šanse da posledice saobraćajne nesreće budu još veće
Bezbednost saobraćaja saobraćajnog preduzeca za prevoz putnika(GSP Beograad) je oduvek bio važan faktor za određivanje ukupne bezbednosti saobraćaja kako na području Beograda tako i pri upoređivanju sa pokazateljima bezbedosti ostalih saobraćajnih preduzeća na području cele zemlje.Tokom dana veliki broj ljudi koristi usluge gradskog saobraćajnog preduzeća kako bi zadovoljili svoje osnovne potrebe za prevozom.Upravo ta velika cirkulacija ljudi uslovljava veliki rizik za nastajanje saobraćajnih nezgoda. Saobraćajne nezgode koje se mogu javiti tokom svakodnevnog poslovanja GSP-a kreću se u opsegu od sitnih saobraćajnih nezgoda sa malim materijalnim štetama do velikih nezgoda sa smrtnim ishodom.
TEORIJSKA
ANALIZA TEME
• Skupština Beograda i GSP «Beograd» tokom 1994. i 1995. godine uspevaju da podignu nivo prevozne usluge, revitalizacijom voznog parka na prosečno 909 vozila u radu radnim danom
• Tokom 1996. i 1997. godine rekonstruisana je tramvajska pruga u Bulevaru revolucije (od Cvetkove pijace do Radio-industrije), u Ruzveltovoj i u ulici Jurija Gagarina. U ovom periodu sa tri kombi vozila uspostavljen je prevoz lica sa smanjenom sposobnošću kretanja.
• Početkom 1998. godine u javni prevoz su uključeni privatni prevoznici. Usled sve težih uslova poslovanja, GSP ” Beograd ” beleži pad nivoa prevozne usluge. U odnosu na prethodnu godinu, u saobraćaju je 127 vozila manje, uz tendenciju daljeg pada.
• Prestao je da važi jedinstveni tarifni sistem i prešlo se na naplatu karata u vozilima od strane konduktera.
• Nakon agresije NATO zemalja na SRJ 24.3.1999. godine, GSP ” Beograd ” je prešao na rad u ratnim uslovima, što je značilo ukidanje ili skraćenje velikog broja linija, prešlo se na opsluživanje po glavnim saobraćajnim koridorima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta