Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza i prikupljanje DNS paketa (hr)". Rad ima 60 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ZAVOD ZA ELEKTRONIKU, MIKROELEKTRONIKU, RAČUNALNE I INTELIGENTNE SUSTAVE FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
DIPLOMSKI RAD br. 1784
Analiza i prikupljanje DNS paketa
Dinko Korunić
Zagreb, veljača 2009.
Sažetak
Predmet promatranja ovog diplomskog rada je područje DNS protokola vezano uz brojne kritične sigurnosne prijetnje prema DNS poslužiteljima. U radu se razmatra izrada sustava distribuiranog pasivnog prisluškivanja DNS komunikacije uz istovremenu opću i sigurnosnu analizu navedenog prometa, identifikaciju sigurnosnih problema te predstavljanje rezultata korisniku. Uz razradu DNS problematike i pojedinosti sustava za analizu DNS prometa te formalno testiranje sukladnosti standardima, obavljena su i praktična mjerenja na centralnim DNS poslužiteljima Zavoda za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Ključne riječi
DNS protokol, DNS trovanje, analiza DNS prometa, sustavi za otkrivanje neovlaštenog upada.
Abstract
Keywords
DNS protocol, DNS poisoning, DNS traffic analysis, Intrusion Detection Systems.
Sadržaj
1. Uvod...................................................................................................................................1 2. Imenički sustav domena.....................................................................................................3
2.1. Tipovi DNS upita..................................................................................................................3 2.2. DNS Resource Record..........................................................................................................6 2.3. Tipovi DNS zapisa................................................................................................................7 2.4. DNS upiti i odgovori.............................................................................................................9 2.5. Tipovi DNS poslužitelja......................................................................................................12 2.6. Sigurnosni problemi............................................................................................................14 2.7. Metode analize prometa u poslužiteljima............................................................................15 2.8. Pregled postojećih specijaliziranih alata..............................................................................18
3. Sustav za nadzor i analizu DNS prometa.........................................................................20
3.1. Razrada implementacije......................................................................................................21
3.2. Komponente i karakteristike sustava..................................................................................26 3.3. Otkrivanje problematičnog prometa....................................................................................30 3.4. Daljnji rad...........................................................................................................................32
4. Rezultati i razmatranje.....................................................................................................33
4.1. Formalno testiranje sustava.................................................................................................33 4.2. Mjerenja u produkciji i diskusija rezultata..........................................................................35
5. Zaključak..........................................................................................................................47 6. Literatura..........................................................................................................................49 7. Dodatak A: Sadržaj priloženog medija (CD/DVD)..........................................................51 8. Dodatak B: Upute za instalaciju.......................................................................................52 9. Dodatak C: Upute za korištenje.......................................................................................53
Popis oznaka i kratica
Popis tablica
Tablica 2.1: Odjeljci u DNS paketu.......................................................................................9 Tablica 2.2: Prikaz zaglavlja u DNS paketu........................................................................10 Tablica 2.3: Polja u odjeljku upita.......................................................................................12 Tablica 2.4: Pregled analize prometa u DNS poslužiteljima...............................................16 Tablica 2.5: Pregled alata za DNS analizu...........................................................................18 Tablica 4.1: Referentna konfiguracija Bind poslužitelja......................................................33 Tablica 4.2: Utjecaj nadzora na DNS performanse..............................................................35 Tablica 7.1: Sadržaj priloženog medija................................................................................51
Popis slika
Slika 2.1: Rezolucija u DN
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
........................25 Slika 3.2: Arhitekturalni prikaz komunikacije u sustavu.....................................................28 Slika 3.3: Tijek akcija obrade DNS paketa..........................................................................29 Slika 3.4: Međuodnos programskih klasa............................................................................30 Slika 4.1: Raspodjela ukupnog broja incidenata na FSB-u..................................................37 Slika 4.2: RFC1918 upiti (privatne adrese).........................................................................38 Slika 4.3: Odgovori na nepostojeće upite.............................................................................38 Slika 4.4: Odgovori različiti od upita...................................................................................39 Slika 4.5: Višestruki odgovori na upit..................................................................................39 Slika 4.6: A-za-A sigurnosni incidenti.................................................................................40 Slika 4.7: Nedozvoljeni znakovi u upitu..............................................................................40 Slika 4.8: Nepoznati tip upita...............................................................................................41 Slika 4.9: Povratna pogreška od DNS poslužitelja...............................................................41 Slika 4.10: Nepoznate vršne domene...................................................................................42 Slika 4.11: Skupni prikaz zabilježenih incidenata na FSB-u...............................................43 Slika 4.12: Raspodjela ukupnog broja incidenata na ZEMRIS-u........................................45 Slika 4.13: Skupni prikaz zabilježenih incidenata na ZEMRIS-u.......................................46
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta