Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Islam". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
SARAJEVO
Odsjek: Sociologija
Predmet: Etnologija
Seminarski rad
-ISLAM-
Sarajevo, Maj, 2010
UVOD
Ovaj rad predstavlja moj pokušaj da Islam predstavim ne samo kao religiju već i kao svojevrstan kulturološki fenomen. Naime, on, kao jedinstvena  kulturna i društvena doktrina presudno utiče na živote skoro milijardu ljudi. To znači da svaki peti čovjek na kugli zemaljskoj živi i ponaša se po pravilima koje ova religija propisuje. Da bi se islam shvatio u cjelini, neophodno je posmatrati ga kroz njegov razvoj- od Muhamedovog recitovanja sura, od koje je kasnije sačinjen Kuran časni, preko Hadisa i Šerijetskog prava, pa sve do savremenog islama koji bitno utiče na sve svjetske tokove, kako religijske tako i naučne, društvene, kulturne u zadnje vreme sve više i političke.
OSNIVANJE ISLAMA I HISTORIJSKI PREGLED
Islam je treća velika svjetska monoteistička religija. Porijeklo vuče iz istog izvora kao i ostale dve judeizam i hrišćanstvo. Islam (arapski-الإسلام, latinski-al-'islām) je nastao u VII veku u polunomadskom polietičkom društvu Arabijskog poluostrava. Karavani iz Meke i Medine trgovali su sa Sirijom i Palestinom koje su bile u središtu hrišćanskog Vizantiskog Carstva. U Medini i nekim drugim arapskim gradovima živjele su dobro organizovane jevrejske zajednice. Islam je arapska reč koja znači "predanje". Islam će od jevreja i hrišćana preuzeti strog i radikalan monoteizam, nešto od gnostičkog učenja a od predislamske arapske religije (džahilijet) zadržaće neke moralno-pravne propise i običaje (klanska solidarnost, poligamija, svetilište Kaba).  Islam je religija  podređenja, pokornosti. Sljedbenici islama "muslimani" su oni koji su se predali i podredili volji Boga (Allaha). Islam je po svojoj strukturi istovremeno etnička i konfesionalna religija. Njegovi korijeni su na Arabijskom poluostrvu i on je zadržao jaču arapsku komponentu. Posebnu važnost u Islamu ima arapski jezik, kao jezik Kurana, božanske objave proroku Muhamedu, pri čemu se ne radi samo o njegovom sadržaju već i o činjenici da njegov izraz na arapskom jeziku utijelotvoruje sve dimenzije božanske objave i da prema tome nije moguće prevesti Kur'an na neki drugi jezik, već ga jedino interpretirati ili parafrazirati. Na taj način arapski karakter svete knjige islama predstavlja dogmu koja osnažuje etnički arapski karakter suštine muslimanskog verovanja i rituala. U isto vrijeme islam je konfesionalna religija i može se uporediti sa budizmom i hrišćanstvom, koji nisu univarzalni samo po svom učenju, nego i po širenju u različitim narodima i dijelovima svijeta, pri čemu je važnu ulogu odigrala misionarska djelatnost. Islam je takođe muslimanska vera koja propovjeda apsolutnu istinu koju može dobro da shvati svako ljudsko biće.
Istorija Islama se, okvirno, najlakše može podijeliti na tri osnovna perioda, pri čemu se ne smije izgubiti iz vida da svaka takva šema sadrži u sebi prejudiciranje stavova o pojedinim događajima i da se svaki problem mora osvijetliti prema specifičnim okolnostima mesta, sredine grupe itd. A ne samo na osnovu formalne podjele. Ta tri perioda su: 1. rani od 610 n.e. kada je Muhamed doživeo svoju prvu viziju do 750 kada je pao u majadski kalifat; 2. srednji od 750 i uspona Abasida otprilike 1500 što je terminus ad quem rasparčavanja kalifata na male regionalne emirate; 3. savremeniperiod od 1500 do danas označile su dve etape razvoja-nastanak tri međusobno suprostavljene ali čvrste i fleksibilne države: Otomansko carstvo, safavidska Persija i Mogulska imperija. Svesni slavne prošlosti pojačani novom snagom koja dolazi iz bogatih arapskih zemalja proizvođača nafte toj religiji je cilj osvojiti svet. Muslimani veruju da njihova religija može ispuniti sve religijske i duhovne potrebe čovečans.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta