Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Džez". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Gimnazija “ Isidora Sekulić “
Novi Sad
Maturski rad iz muzičke kulture
DŽEZ
Novi Sad, 2009.
SADRŽAJ
1. Uvod ....................................................................................str. 2
- poreklo reči džez............................................................................str. 2
- nastanak i razvoja džeza...............................................................str. 3
2. Afričko poreklo............................................................................str. 4
3. Karakteristike džeza
- improvizacija.................................................................................str. 6
- ritam...............................................................................................str. 7
- instrument u džez muzici..............................................................str. 7
- ansambli.........................................................................................str. 8
4. Stilovi džeza
- Regtajm...........................................................................................str. 9
- Nju Orleans.....................................................................................str. 9
- Diksilend .........................................................................................str. 10
- Čikago..............................................................................................str. 10
- Sving................................................................................................str. 11
- Bi-bap..............................................................................................str. 12
- Progresiv.........................................................................................str. 13
- Kul...................................................................................................str. 14
- Moderni..........................................................................................str . 15
5. Veliki Džezeri
- Beni Gudman.................................................................................str. 16
- Čarli ’’ Bird ’’ Parker....................................................................str. 18
- Еla Džejn Ficdžerald ......................................................................str.20
6. Zaključak ..........................................................................str. 21
7. Literatura...........................................................................str. 22
1. UVOD
“ Džez je improvizovana američka muzika, koja koristi evropske instrumente, a ujedinjuje elemente evropske harmonije, evropsko - afričke melodije i afričkog ritma .“
( Zajednička definicija američkih džez kritičara )
Mnogi imaju sasvim pogrešno mišljenje o džez muzici. Ta greška je u tome što smatraju da je džez komercijalna odnosno plesna muzika. Istina, postoje neke sličnosti između komercijalne, odnosno plesne džez muzike. Otkuda te sličnosti i u čemu su te sličnost?- to su pitanja koja nam se nameću sama od sebe. Komercijalna muzika je , da se izrazimo, pokupila od džez muzike mnoge muzičke elemente. Zbog toga laici ne uočavaju razlike između te dve, toliko različite vrste muzike. Malo pažljivijim slušanjem i uživljavanjem u jazz muziku primećuju se upravo kardinalne razlike. Ta razlika je baš tolika kao na primer razlika između reke i mora , ili ( ako hoćemo kod te komparacije da upotrebimo muzički jezik ) kao razlika između komercijalne ( šlagerske, plesne) i umetničke muzike. Ipak ne smemo zbog toga gledati na komercijalnu muziku kao na muziku bez muzičke vrednosti. Moramo zapamtiti da postoji samo DOBRA i LOŠA muzika , bez obzira na to da li se radi o umetničkoj muzici, džez ili komercijalnoj muzici. Svaka je originalna na svoj način, ima svoje karakteristike i svoje vrednosti.
Preklo reči džez
Nastanak i razvoj džeza
Može se smatrati da afroamerička muzika, ako ne i džez u pravom smislu te reči, postoji već sto godina,od osamdesetih godina XIX veka do osamdesetih godina XX veka. Mesto postanka džeza je jug SAD-a, gde je došlo do naročito živog susreta muzičkih idioma crne i bele rase. Crnci u Luiziani ( Luisiana ) dolazili su u dodir sa raznim formama muzike – sa narodnim pesmama, salonskim igrama, crkvenom muzikom , vojničkim marševima i drugim. Ove forme su bile većinom evropskog karaktera ( porekla ). Prilikom interpretiranja tih raznih vrsta crnci, veoma muzikalni i sa velikom moći fantazije i improvizacije ( koja je do današnjeg dana ostala glavna i tradicionalna odlika džeza ), daju uvek svoj pečat, naročito obojen ritmičkim izrazom. Tako je stvoren afro-američki muzički jezik u oblicima spiritual-a, bluza( blues ) i radne pesme, koji predstavljaju izvore iz kojih se razvio džez
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta