Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alati za optimizaciju web sajtova". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
Laboratorija za elektonsko poslovanje
Alati za optimizaciju web sajtova
Seminarski rad iz Elektronskog poslovanja
Beograd, 2009
Uvod
Usled globalne razranatosti i pristupačnosti weba logično je da web tehnologija bude najzastupljenija u elektronskom poslovanju. Zato se ponekad elektronsko poslovanje definiše kao web orijentisani model poslovanja. Ovo je delimicno tačno jer elektronsko poslovanje podrazumeva upotrebu i svake druge informaciono-komunikacione tehnologije, osim Interneta, koja se koristi u cilju poboljšanja i transformacije ključnih poslovnih procesa.
Suština Internet poslovanja krije se u globalnoj vidljivosti web sajta. Web sajt je poput prodavnice, s tim što se izlog prodavnice vidi u celom svetu, a ne samo u jednoj ulici. Da li ce izlog prodavnice biti oštro vidljiv ili bled i mutan, zavisi isključivo od znanja, umeća i kreativnosti vlasnika koji prodaje proizvod, uslugu ili informaciju.
Odličan sajt moze da bude beskoristan ukoliko nema saobraćaja, odnosno ako nema posetilaca. Svrha svakog sajta je ekonomska korist, a ekonomska korist može da se ostvari samo ako ima dovoljno posetilaca koji izvršavaju željene akcije, odnosno daju Traženi Odgovor. Da bi deo ogromnog saobraćaja na Internetu skrenuli ka našem sajtu, moramo da sprovedemo u delo nekoliko akcija. Ukoliko smo već napravili sajt koji je orijentisan na uskostručnu ciljnu grupu i ako je sve ostalo u redu, možemo da počnemo da privlačimo saobraćaj.
Pretaraživači
Na osnovu ključnih reči u upitu pretraživač mora da odredi koji su to najpogodniji sajtovi iz kataloga koji će najbolje zadovoljiti zahtev posetioca. U procesu odlučivanja pretraživači koriste kompeksan algoritam koji ima zadatak da prvo prikaže najbitnije rezultate koji zadovoljavaju kriterijume iz upita. Algoritmi koje pretraživači koriste nisu poznati iz razumljivih razloga, ali se bitni kriterijumi na osnovu iskustva naslućuju. Osnovne akcije koje imaju za cilj stvaranje sajta koji se prilagoden softveru za pretragu naziva se Search Engine Optimization odnosno prilagođavanje zahtevima pretraživača.
Istraživanja su pokazala da velika većina posetilaca pretraživača gleda samo prvih 20 do 30 rezultata. Zbog toga se pribegava ovoj tehnici koja treba da omogući takav plasman u moru od nekoliko miliona rezultata za date ključne reci. Na ovaj način se izdvaja kvalitet od nekvaliteta, a ponekad i pošten posao od laži i prevara. SEO je tehnika koja u teoriji i praksi ima mnoge oblike, ali se uglavnom izdvaja nekoliko bitnih faktora.
Search engine optimization
SEO optimizovanje web sajta za pretraživače (eng.Search engine optimization) je proces unapređenja kvaliteta i količine saobraćaja od pretraživača ka web sajtu preko "prirodne" ("organske" (organic) ili "algoritmične") rezultate pretrage. Naravno, što je sajt bolje rangiran (npr.u pretragama izlazi medju prvima na spisku), više če saobraćaja biti preusmereno sa pretraživača na njega. SEO može da obuhvati različite vrste pretraga, uključujući pretragu slika, lokalne pretrage i drugo.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta