Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza radnog mesta - medicinska sestra". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ANALIZA RADNOG MESTA
OPIS POSLOVA RADNOG MESTA : MEDICINSKA SESTRA
Naziv radnog mesta : medicinska sestra opšteg smera u intervencijama Doma Zdravlja.
Potrebna stručna sprema : SSS
Zadaci i sadržaj posla : Obavljanje zadataka u smislu povezanosti između lekara i sestre.Davanje različitih oblika terapije po nalogu lekara. Radno mesto zahteva veliku odgovornost, preciznost i znanje.
Odgovornosti:
Odgovorna je glavnoj medicinskoj sestri i načelniku za svoj rad
Odgovorna za poštovanje naloga lekara o načinu i količini ordinirane terapije
Odgovara za efikasnost u svom radu
Odgovara za kvalitet obavljenog posla
Odgovara za ispravnost vođenja medicinske dokumentacije
Odgovara za tačnost unetih podataka u elektronsku fakturu
Odgovara za ispravnost procesa sterilizacije instrumenata
Odgovorna za sigurnost i zdravlje drugih
Odgovorna za zaštitu svog zdravlja u smislu korišćenja zaštitne opreme i sredstava
Odgovorna za korektno odlaganje medicinskog odpada
Sredstva za rad:
Medicinski instrumenti, koji se koriste kod manjih hirurških intervencija i redovnog previjanja različitih operativnih rana i povreda.
Sanitetski materijal, u smislu - gaza i zavoja različitih veličina i oblika - igala i brizgalica različitih veličina
Ampulirani lekovi, kontrola ispravnosti ampule i roka trajanja i adekvatno čuvanje određenih ampula ( u frižideru )
Za ovo radno mesto ne postoji precizan pokazatelj uspešnosti
U okviru radnog mesta postoji vrlo malo mogućnosti da se pokaže inicijativa za unapređenje posla, jer su svi poslovi i radni zadaci u napred određeni. Postoji standard davanja terapije i načina previjanja od kojeg nije poželjno odstupanje.
Karakteristike rada:
U fizičkom smislu, rad je srednje naporan, zavisi od broja pacijenata, zahteva da se veći deo radnog vremena provodi u stojećem položaju, uz često saginjanje. Rad je naporniji u psihičkom delu, jer zahteva stalnu koncentraciju pažnje, greške nisu dozvoljene jer mogu biti kobne po zdravlje pacijenta.
Ritam rada je relativno slobodan, pacijenti ulaze jedan po jedan, sa te strane ne postoji pritisak na medicinsku sestru, ali je rad u velikoj meri povezan sa radom lekara i ordiniranjem terapije. Lekar prati proces zarastanja rana, ali je sestra direktno odgovorna za način obrade rana i primenu medikamenata lokalno.
Uslovi u kojima medicinska sestra radi
unutra ( u prostoriji)
x
spolja ( na otvorenom )
toplo
x
hladno
nagle promene temperature
vlažno
suvo
x
prašina
prljavo
mirisi
buka
prikladno svetlo
x
prikladna ventilacija
vibracije
mehaničke povrede
pokretni predmeti
skučenost prostora
rad na uzdignutom mestu
opasnost od opekotina
električne povrede
eksplozivi
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta