Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada vizit kartica". Rad ima 38 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Republika srpska
Tehnološka škola
Banja Luka
Maturski rad
Tema: Izrada vizit kartica
Maj, 2008.godine
Republika srpska
Tehnološka škola
Banja Luka
Maturski rad
Tema: Izrada vizit kartica
Smijer: Grafički tehničar
Maj, 2008 godine
Sadržaj:
Razvoj grafučke industrije.............................................................................5
Razdoblje pre Gutenberga...................................................................................7
Razdoblje Gutenbergovog otkrića.......................................................................8
Razdoblje mehanizma.........................................................................................8
Razdoblje automatizacije....................................................................................9
Razdoblje elektronike i kompjutera.....................................................................10
Tehničko tehnološko utvrđivanje elemenata potrebnih za izradu radnih naloga i kalkulacija.........................................................................................11
Tehničko – tehnološki način posmatranja...........................................................11
Ekonomski način posmatranja............................................................................12
Grafička montaža...........................................................................................13
Kopirni predložak...........................................................................................18
Ofsetna mašina................................................................................................19
Mašine za ofsetnu štampu..................................................................................19
Jednobojne ofsetne mašine..................................................................................20
Višebojne ofsetne mašine.....................................................................................22
Grafičke boje.....................................................................................................23
Specijalne boje.....................................................................................................23
Mešanje boja.......................................................................................................23
Grafička dorada...............................................................................................25
Kalkulacija grafičkog proizvoda – vizit kartice........................................26
Zaključak......................................................................................................... 32
Uvod:
Savremenu grafičku industriju kao i mnoge druge industrijeske grane, karakteriše ubrzana transformacija njene tehnologije i tehnike. Od svih štamparskih tehnika u poslednjim godinama ubrzani tempo ima mehanika ofsetne štampe.
Samo djelimičnim uvodom u tehnologiju od montaže, fotografije, ilustracija i teksta do štampe, možemo uočiti da je posle Drugog svijetskog rata u svim njenim fazama došlo do značajne promjene. Pored informatike i elektronike ovakav razvoj omogućila su otkrića u oblastima: fotohemije, optike, laserske energije, zatim molekularne hemije sa kojem su povezani i pronalazci novih materijala. Cilj da u ovom maturskom radu iz oblasti tehnologije montaze u ofsetnoj tehnici je da se ograniči na nekoliko najvažnijih pitanja iz oblasti rada na montaži, sobzirom na ofsetnu štampu, oblasti poznavanja papira i boje uz kratak osvrt i na štamparsku formu. Težina mog maturskog rada je na upoznavanju grafičkog proizvoda i montaže, upoznavanju mašina u štamparskih materijala kao i najvažniji faktor za postizanje dobrih rezultata rada. Ofsetna mehanika, oblikovanja i montaža grafički proizvoda je univerzalna i u njoj je moguće štampanje na svim vrstama papira, kartona, plastičnih materijala nekih vrsta lepenki. Tako široke mogućnosti štampanja i montaže u ofsetnim mehanikama razvile su konkurentnu borsbu sa ostalim vrstama montaže i tehnikama štampe. Stim što se već sada u ofsetnoj tehnici i montaži štampaju novine, dnevni višebojni ilustrovani listovi, časopisi, plakati, geografske karte, razglednice itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta