Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilbordi kao novi mediji". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Факултет
Семинарски рад из предмета
ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
БИЛБОРДИ КАО НОВИ МЕДИЈИ
Проф. Др: студент:
САДРЖАЈ:
Увод…………………………………………………………………. 3
Историјат билборда………………………………………………..4
Експанзија билборда………………………………………………5
Предности оглашавања путем билборда……………………….6
Недостаци оглашавања путем билборда……………………….7
Заблуде везане за биллбоард кампање…………………………..7
Актуелно стање билборд оглашавања………………………….8
Закљу~ак…………………………………………………………...11
УВОД
Билборд је слободностојећи рекламни пано одговарајућих димензија и материјала, намењен за постављање рекламних поруке" (према "нацрту Одлуке о општим условима за уређење града", члан12)
Први су га применили Американци и у почетку то је била обична дрвена табла, са рекламном поруком. Касније је унапређен са осветљењем, рефлектором који га је ноћу обасјавао. Новије верзије билборда имају светло које се налази у унутрашњости билборда тј. и светло и сам плакат, који је провидан, се налазе у овиру пластичног кућишта које је и провидно и отпорно на атмосферије.
Претпоставља се да је назив потекао од две речи Билл -рачун и Боард -табла, или када се споји, табла која је плаћа тј. табла за изнајмљивање.
слика 1. Билборд велицине 60м
Постоје билборди у којима се фолија са рекламом помера, јер је познато да човек најпре запажа покретне рекламе.
Даљим усавршавањима развијени су билбордови који се разапињу у виду платна на фасадама кућа.
Познати су и билборди који се ноћу уз помоћ јаког извора светлости пројектују такође на фасадама кућа.
Неки билбордови су у васништву компанија која се баве тим послом те своме кориснику изнајмљују одређени билборд или билбордове на одређено време уз накнаду.
Неке зграде на прометним местима користе своје фасаде и кровове за постављање билбордова и ту приход остварују станари зграде.
Порука са билборда не мора увек да буде рекламне природе, може да буде и информативе. Али то је ипак ређи случај.
На билбордовима се користи без милости оно што људима највише привлачи пажњу, мање више обнажене младе девојке или младићи, бебе, домаћи љубимци, познате личности...
За рекламе се користе и возила (аутобуси – тролејбуси – трамваји – такси возила).
Плакати и билборди су свакодневно излозени хиљадама и милионима знатизељних погледа како становника , тако и пролазника, па представљају идеалан нацин промоције производа и стварања његове потразње. За купце билборди су једноставан нацин информисања о производу или услузи без посебног ангазовања. Билборди су увек ту , и не могу остати непримецени
Историјат билборда
Подаци говоре да је билборд најстарији облик комуникације, забележен још код старих Грка И Египћана, и то у облику плаката. Претече плаката налазе се у египатским папирусима, сумерским натписима, римским плочицама са обавештењима о гладијаторским и позоришним представама, средњовековним рукописима. Настанак плаката везује се за средину 15. века, јер се само тако могао добити текст у великом тиражу који се постављо на јавна места. Од самог почетка, власт је у штампаном тексту видела опасност равну открићу барута због чега је преузела право истицања плаката И завела строг надзор у тој области. У Француској 1534. године запрећено је јавним спаљивањем у граду онима који лепе плакате без дозволе и њиховим јатацима, а у Енглеској је 1568. године је донето наређење да право штампе имају само универзитети у Оксфорду И Кембриџу и град Лондон.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta