Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Jovan Hrizostom". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


EVANĐEOSKI TEOLOŠKI FAKULTET
Osijek, Hrvatska
JOVAN HRIZOSTOM
(Biografija)
Predmet: Homiletika
Godina: II godina
Datum: 05. januar. 10.
SADRŽAJ---------------------------------
UVOD.................................................................................. -2-
ROĐENJE........................................................................... -3-
PREGLED HRIZOSTOMOVE LIČNOSTI.................... -3-
ANTIOHIJA- POČETAK ŽIVOTA I SLUŽBE.............. -5-
ŽIVOTNI DELA I STIL......................................................-8-
UČENJA JOVANA HRIZOSTOMA.................................-9-
ZAKLJUČAK......................................................................-10-
BIBLIOGRAFIJA................................................................-11-
Uvod
Biografija sa kojom ćemo se susresti u narednih desetak stranica, zaslužuje pažnju iz jednog prostog razloga, jer će probati da na tako malo strana, opiše život jednog od najvećih crkvenih učitelja Istočne crkve. U pitanju je Jovan Zlatousti, koji je zbog svoje osobite nadarenosti u iznošenju homilija, kao i u svojoj posebnoj karakteristici- ljubavi prema Bogu i narodu, prozvan Hrizostom. Njegova posebnost sastoji se u njegovom srcu koje je volelo narod i zbog njega srcem i osobnošću ulazilo u poduke. Njegove homilije, spoznatljive su ne po isticanju svoje učenosti, već po želji da donesu plod među slušateljstvom. Ovim karakteristikama, on ostaje primer svima onima koji žele stupiti u Božju službu. Da jedino srcem, a onda i učenošću, pristupaju velikoj odgovornosti propovedanja i učenja Božje reči. Jovan je za tu priliku najbolji primer.
Iz nastupajuće biografije, mi ćemo saznati, kako je ovaj nevoravatan život došao na scenu zemlje i kako mu je život tekao na najbolji mogući način. Kada to kažem, mislim na život koji je proveo uz Boga. Naravno da ova biografija u svem svom delu, ne želi Jovana Hrizostoma predstaviti samo kao apsolutnu savršenost bez muke. Jovan je bio i čovek patnje, posebno kada je bio na tako važnom položaju kao patrijarh i posebno kada želeo da vrši duhovnu reformu. U delu ćemo videti velike suprotnosti koje je doživeo u samom vrhu carstva i zbog koga je doživeo i krah u svojoj karijeri. Ovaj krah nije njegova lična sramota već zlo od nepobožnih i razvratnih ljudi. Nasuprot krahu on ostaje sveti Božji sluga bez mane i mrštine.
Biografija nam daje pregled mesta odakle je ovaj velikan ponikao i gde se obrazovao. Daje mali pomen o veličanstvenom delovanju sklopljenom u jednoj priči, a zatim i o njegovim pisanim delima kao i sukobu i završetku njegova dragocena života.
Sa ličnom oduševljenošću preporučujem ovo delo i želim blagoslov čitaocima.
Rođenje
Jovan Hrizostom je dete rođeno u Antiohiji u hrišćanskoj porodici, koji je još kao beba ostao bez svog oca Sekunduma, oca koji je bio oficir. Majka Antuza kao verni hrišćanin nije otišla za drugog čoveka, već se brižno posvetila čuvanju dva mala ljudska bića, njega i njegove sestre, o kojoj se ne zna baš puno. Rodio se u plemićkoj porodici, veli njegov biograf Paladijus Bila je to godina 344.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta