Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.OTVORENI UNIVERZITET „APEIRON“ TRAVNIK
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE U TRAVNIKU
ALKOHOLIZAM
SEMINARSKI RAD
SMIJER STUDIJA-PODUZETNIČKI MENADŽMENT
TRAVNIK,LISTOPAD,2009
SADRŽAJ STRANICA
Uvod…………………………………………………………..3
1.Tko je alkoholičar …………………………………………..4
1.1Socijalni znakovi alkoholizma……………………………………………….......5
1.2Fizički znakovi alkoholizma……………………………………………………..5
1.3Tko može pomoći alkoholičaru da započne liječenje…………………………....6
2.“Krivac“ u postotcima………………………………………..7
2.1Tipovi alkoholnih pića………………………………………………………….....7
2.2Djelovanje alkoholizma………………………………………………………… 8,9
2.3različiti putovi ista tragedija…………………………………………………… 9,10
3.Alkoholizam i obitelj…………………………………………11
3.1Alkoholizam-pakao………………………………………………………… 11,12
3.2Negiranje problema………………………………………………………………..12
4.Zablude i činjenice o alkoholizmu……………………………13
Zaključak……………………………………………………..14,15
Literatura………………………………………………………...16
UVOD
Alkoholizam je definiran kao poremećaj karakteriziran žudnjom za alkoholom, uz razvoj ovisnosti. Treba ga razlikovati od pijenja koje je samo pojačano, problematično, slabo kontrolirano ili socijalno neprihvatljivo. Pritom se ne smije smetnuti s uma činjenica da brojni problemi vezani uz alkohol potiču iz zloupotrebe alkohola osoba koje nisu alkoholičari.
Izreka kaže - "Najprije čovjek uzima piće, zatim piće uzima piće i na kraju piće uzima čovjeka". I možda je najteže znati u kojem je trenutku piće uzelo čovjeka.
Pijenje alkoholnih pića prošireno je po cijelom svijetu, iako količina, običaji i navike pijenja variraju od zemlje do zemlje, od desetljeća do desetljeća.
Alkoholna pića dio su civilizacije. Proizvode se već tisućama godina, gotovo od rođenja čovječanstva. Najprije su, u različitim civilizacijama i na svim kontinentima, bila rezervirana za rituale, obrede i njihove sudionike. Babilonci su poznavali pivo, Perzijanci, Kinezi i Arapi "žesticu". Uzgoj grožda i proizvodnja vina počeli su prije više od 6000 godina na južnim obroncima Kavkaskog gorja i proširili se na cijeli svijet. Pretkršćanske su civilizacije raj zamišljale kao mjesto gdje vino (ili kakvo drugo alkoholno piće) teče u potocima.
U srednjem vijeku, kada je usavršena destilacija, alkohol je nazivan "vodom života". Na tom putu, od "svetog pića", namijenjenog odabranima, do svakodnevne pojave, zaboravljena je činjenica da je alkohol zapravo psihotropna droga. U određenoj dozi, naime, tijekom kraćeg ili duljeg uzimanja, na poseban način djeluje na duševni život, na pojedine ili sveukupne elemente psihičkog ponašanja.
TKO JE ALKOHOLIĆAR
Alkoholičar je osoba
• koja ne može bez alkohola
• opsjednuta s pijenjem, stalno ima razlog za pijenje; npr. proslava rođendana, imendana, rođenje, pobjeda ili poraz sportskog kluba, obilježavanje nečije smrti, završetak bolovanja ili godišnjeg odmora, svađa sa suprugom, bolest roditelja, loša politička ili šira ekonomska situacija
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta