Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak i porodica". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: SOCIOLOGIJA
BRAK I PORODICA
SADRŽAJ
UVOD....................................................................................................................................1
1. Osnovni pojmovi braka i porodice.................................................................................2
2. Brak i njegove osnovne karakteristike..........................................................................2
2.1..Odnosi u braku..........................................................................................................3
3. Srodstvo i domaćinstvo....................................................................................................5
4. Porodica………………………………………………………………………………….6
4.1. Istorijski oblici razvoja porodice……………………………………………………7
4.2. Funkcije porodice…………………………………………………………………...8
4.3. Porodica u savremenom društvu……………………………………………………9
4.3.1. Patrijarhalna porodica.....................................................................................9
4.3.2. Savremena porodica…………………………………………………………9
4.3.3. Srpska porodica…………………………………………………………….10
5. Procesi dezorganizacije u savremenoj porodici……………………………………...10
6. Perspektiva porodice…………………………………………………………………..12
Zaključak…………………………………………………………………………………13
Literatura…………………………………………………………………………………14
Uvod
Danas,u XXI veku,moguće je imati zdrav i srećan brak i porodicu.Međutim,u današnje vreme se na srećan brak gleda kao na neku retkost,kao na neko čudo.
Naša kultura i društvo su poslednjih godina doživeli mnoga razaranja i degradacije.Porodica,njena vrednost i značaj,je obezvređena.Došlo je do promena životnih vrednosti.Stvari kao karijera,materijalizam i lična zadovoljstva su došla na vrh životnih vrednosti mnogih ljudi.Ono što je za predhodne generacije bilo nezamislivo,sada je velika raznolikost u porodičnim modelima.U svetskim okvirima,i u našoj zemlji,brak je u krizi.Sve je veći broj razvoda ili porodica sa jednim roditeljem.Razvedeni često zasnivaju nove porodice,u koje se ponekad uključuju i deca iz predhodnog braka.Stupanje u brak i stvaranje porodice,nažalost postaje sve malobrojnije,a i kad se dogodi to je u dosta kasnim godinama života.Nasilje u porodici je u porastu,pad nataliteta,homoseksualizam,pad unutrašnjih moralnih vrednosti…Dodatnu konfuziju unosi i nedostatak pravih informacija šta porodica ustvari jeste,kako treba da funkcioniše i koja je njena uloga.
Porodica,iako je jedna od najvažnijih i osnovnih društvenih institucija,ostala je dugo van svera interesovanja naučnika i sistemskih istraživanja.Jedan od razloga je njeno svakodnevno prisustvo,zbog čega se smatralo da je sasvim poznata i da nema potrebe za njenim istraživanjem,a drugi razlog je to što su odnosi u porodici doživljavali sporu evoluciju i dosta vremena su ostali stereotipni.Drugom polovinom XIX događali su se krupni društveni procesi koji,prelamajući se kroz porodicu,su doveli do značajnih promena u porodičnim odnosima.Počela su interesovanja i sociološka istraživanja porodice.Rezultat tih istraživanja i interesovanja dovelo je do pojave niza teorija,od kojih su najpoznatije:idealistička,tradicionalna,utopistička,anarhistička i evolucionistička teorija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta