Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Leonardo Da Vinci". Rad ima 7 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Leonardo da Vinči
Život Leonarda
Leonardo Da Vinči je rođen u doba renesanse, 15. aprila 1452. u jednoj seoskoj kući, blizu grada
Vinči u Italijii. Bio je vanbračno dijete. Njegov otac bio je mladi pravnik Pietro da Vinči a majka
Katarina koja je bila vjerovatno seoska djevojčica jer nema dokaza da je bila rob iz Srednjeg
istoka koju je posjedovao Pietro. Jedini pouzdani podatak o njoj jeste da se zvala
Katarina. Leonarda je krstio paroh Pijero da Bartolomeo.
Leonardo je išao u školu u Vinčiju. Učitelji mladog Leonarda su bili zatečeni njegovim pitanjima i
razmišljanjima. U školi je učio da čita, piše i računa. Takođe je učio geometriju i latinski. Kasnije
je usavršavao znanje latinskog, jer je smatrao da nije dovoljno naučio u školi. Sa 14 godina
preselio se u Firencu, gde je radio kao pomoćnik u jednoj radionici.
Kako se rodio prije zavedene konvencije o imenima Leonardo se zvao imenom koje je značilo
„Leonardo sin gospodara iz Vinče. Leonardo je sam potpisivao svoje radove kao „Leonardo“ ili
Vinčija. Ime svoga oca naravno nije upotrebljavao zbog svoga nelegitimnog postavljenja.
Leonardo je rastao sa svojim ocem u Firenci. Cijeli svoj život je bio vegetarijanac. Oko 1466.
godine je postao šegrt slikara Andrea del Verokia a kasnije je postao nezavisan slikar u Firenci.
Leonardo uči zanat u umjetničkoj radionici Verokia 1466. Andrea del Verokio je bio vodeći
firentinski vajar, zlatar i slikar. Verokio je oduševljen crtežima mladog Leonarda i prima ga u
svoju radionicu, gdje Da Vinči počinje da radi sa mnogim poznatim umjetnicima - Botičelijem,
Peruđinijem, di Kredijem. U junu 1472. Leonardo je postao član slikarskog esnafa, čime je
završio šegrtovanje. U knjizi upisanih u esnaf da Vinči je upisan pod imenom Lionardo.
Prvo poznato Leonardovo delo je crtež Arnovaleja u mastilu- urađeno 5. avgusta 1473.Na njemu
se vidi Leonardova darovitost, jer je realistično naslikao pejzaž, što niko prije njega nije uradio.
1476. Leonardo i Verokio po narudžbini su naslikali sliku Hristovog krštenja. Leonardo je
naslikao prednjeg anđela i pejzaž. Razlika između ova dva umetnika vidi se u izradi anđela.
1476. godine je bio anonimno optužen za homoseksualni odnos sa 17 godišnjim poznanikom
prostitutom Jakopom Saltarelijem koji mu je bio model. Skupa sa nekolicinom mladih
muškaraca je bio optužen za homoseksualnost. Usljed nedostatka dokaza bio je proglašen za
nevinog. U sledećim godinama je bio pod prismotrom „Noćnih stražara“- u renesansno doba
moralna policija. Tvrdnja da je Leonardo da Vinči bio homoseksualac se javno prihvata. Najduži
odnos je imao sa lijepim delikventom Đanom Đakomom Kaproti da Orenom kojega su zvali
mladića pomagao i poslije smrti mu je ostavio svojim testamentom polovinu svojih vinograda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta