Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "BiH - podjela na banovine". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU BiH - podjela na banovine ESEJ
Sadržaj
Uvod................................................................................................................................2
Podjela BiH na banovine............................................................................................3-8
Zaključak..........................................................................................................................9
Literatura........................................................................................................................10
Uvod
Položaj Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji između dva svjetska rata obilježila je, između ostalog, i šestojanuarska diktatura koja je nastala proklamacijom kralja Aleksandra Karadžorđevića, koju je on 6. januara 1929. godine izdao Srbima, Hrvatima i Slovencima. Na osnovu te proklamacije on je ukinuo Vidovdanski ustav i Parlament, te uveo diktaturu. Kralj Karadžorđević smatra da je nastupio čas, kada između naroda i kralja ne može i ne smije više biti posrednika pa je riješio da Ustav donesen 28. juna 1921. godine prestane važiti. Istovremeno sa proklamacijom izdao je i Zakon o kraljevskoj vlasti i vrhovnoj državnoj upravi. Tim zakonom utvrđeno je da Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je nasljedna monarhija, i da je kralj nosilac cjelokupne vlasti u zemlji, a posebno nosilac zakonodavne vlasti, jer on i donosi i proglašava zakone. Zavođenje diktature prošlo je faktički bez ikakve hrvatske i srpske građanske opozicije. Kralj je mislio da može sam, bez drugih političkih faktora izvršiti nacionalnu unitarizaciju Jugoslavije. U tom smislu, dotadašnji jedan troimeni i troplemeni narod, Srbi, Hrvati i Slovenci, dekretom su trebali da postanu jedan jedinstven jugoslavenski narod. Da bi se ostvarila ta doktrina integralnog jugoslavenstva, kralj i krugovi oko njega smatrali su da je nužno promijeniti službeni naziv države i izvršiti njeno unutrašnje administrativno-teritorijalno preuređenje. Kako kralju mjere prijašnjeg zakona nisu odobravale punu centralizaciju vlasti, on je posebnim Zakonom o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja, 3. oktobra 1929. godine izvršio jaču koncentraciju i centralizaciju državne uprave ukidanjem ranijih oblasti i stvaranjem manjeg broja većih oblasti pod nazivom banovine. Članom 1 tog Zakona kraljevina SHS dobila je novi službeni naziv Kraljevina Jugoslavija. Umjesto dotadašnje podjele na 33 oblasti država je podijeljena na 9 banovina, koje su dobile nazive po rijekama. Riječ banovina vodi svoje proijeklo još iz vremena plemena Avara na ovim prostorima.
Podjela Bosne i Hercegovine na banovine
Sve do Zakona o nazivu i podjeli Kraljevine na upravna područja 3. oktobra 1929. godine Bosna i Hercegovina u političkom i administrativnom pogledu bila hiljadu godina jedna teritorijalna cjelina. Tim je Zakonom izvršen pokušaj razbijanja Bosne i Hercegovine te je time razbijena ujedno i jedinstvenost Bosne nakon punih 400.godina. Znači, tom podjelom zemlje na banovine ona je razbijena kao historijska cjelina. Bosanski muslimani bili su duboko nesretni, jer su u svakoj od četiri banovine u kojima su živjeli bili u manjini, a muslimanskim državnim službenicima dodjeljeni su najniži položaji u ministarstvima i nadleštvima nove kraljevske vlasti. Kraljevina Jugoslavija podijeljena je na devet banovina i to: Dravska ( Ljubljana ), Savsku ( Zagreb ), Vrbasku ( Banja Luka ), Primorska ( Split ), Drinjska ( Sarajevo ), Zetska ( Cetinje ), Dunavska (Novi Sad ), Moravska ( Niš ) i Vardarska ( Skoplje ). U teritorij Bosne i Hercegovine ušle su Drinska, Vrbaska, Primorska i Zetska banovina.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta