Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biosfera‚". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Panevropski univerzitet ”APEIRON”
Fakultet poslovne ekonomije
Banjaluka
SEMINARSKI RAD IZ SOCIJALNE EKOLOGIJE
Tema: BIOSFERA
Banjaluka, mart 2010.god.
SADRŽAJ:
Uvod
Struktura biosfere
Nastanak i karakteristike
Funkcionisanje i sastav
Kruženje otrova u biosferi
Zaključak
Literatura
UVOD
Biosfera je prirodna sredina koja djeluje kao jedinstven sistem.
Naziv biosfera potiče od dvije riječi:
Bios-život
Sfera-prostor
Biosfera je spoljašnji omotač zemlje, u kojoj je rasprostranjen život.
To je priroda koja nas okružuje u koju spadaju svi živi organizmi I elementi nežive prirode.
U energetskom pogledu biosfera je otvoren sistem jer prima energiju od Sunca, a u pogledu materije je sistem zatvorenog tipa.
Biosfera predstavlja jedinstvo žive I nežive prirode, a nastala je tokom geološke istorije Zemlje.
Funkcionisanje biosfere se ogleda u stalnom kruženju materije I primanja sunčeve energije
Osim sunčeve energije biosfera prima I druge vidove energije kao što su: lava, termalni izvori, gejziri itd.
STRUKTURA BIOSFERE
Biosfera obuvata zemljinu površinu i niži dio atmosfere.
Nju čine:
Atmosfera
Hidrosfera
Litosfera
Pedosfera
Atmosfera predstavlja zemljin omotač. Sačinjavaju je gasovi a najveći procenat su aktivni gasovi ugljen dioksid i kiseonik.
Hidrosfera je vodeni omotač zemlje. Nju čine okeani, mora i kopnene vode. Ogromne količine vode iz hidrosfere prelazi u atmosferu u obliku vodene pare i u pedosferu spiranjem.
Litosfera je zemljina kora, odnosno spoljašnji omotač Zemlje. Litosfera ima veliku ulogu u razmjeni materije jer predaje mineralne materije pedosferi.
Pedosfera je rastresiti dio zemljine kore. Ona je hranjivi dio spoljnog zemljinog omotača, koji se naziva zemljište.
Sve komponente biosfere su povezane međusobnim ciklusima u kojima se vrši razmjena materije i energije
NASTANAK I KARAKTERISTIKE
Početke nastanka biosfere vežemo za prve oblike pojave života na Zemlji oupšte. Biosfera i njena struktura mjenjala se tokom geoloških perioda kroz vjekovne sukcesije, preobražaje, smjenjivanja nastajanja ili nestajanja određenih ekosistema. U svemu ovom živa bića i njihova staništa su se mijenjala i dobijala različite izglede. Uslovi života su se mijenjali, a oprganizmi su se adaptirali tim uslovima ili su nestajali.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta