Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kretanje i karakteristike nezaposlenosti u Srbiji u periodu od 2004.do 2009 godine". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Nezaposleno stanovništvo – uvodne napomene
Nezaposlenost se pojavljuje ako postoje radnici, voljni da rade,ali ne mogu da nađu zaposlenje.
“Nezaposleni su sva lica određene starosti koja se posmatranog dana ili nedelje nalaze u jednoj od sledećih kategorija:
Radnici koji su sposobni da rade i čiji je ugovor o radu istekao ili je privremeno prekinut, koji su bez posla i traže zaposlenje,
Lica koja su sposobna da rade određeno vreme, traže zaposlenje radi zarade, ranije nisu radial, i koja u određenom zanimanju nisu radila kao plaćeni radnici,
Lica bez posla, sposobna za rad odmah, koja su izvršila sve pripreme za prihvatanje zaposlenja u određenom roku,
Lica privremeno ili trajno otpuštena bez naknade”.
Definicija nezaposlenih lica prema Međunarodnoj organizaciji rada (ILO), korišćena u Anketi o radnoj snazi (Republički zavod za statistiku), podrazumeva tri uslova:
To su lica koja nisu radila protekle sedmice,
Aktivno su tražila zaposlenje u protekle četiri sedmice,
Spremna su da pičnu da rade u naredne dve sedmice.
Pored nezaposlenih aktivnih lica, u strukturi lica koja traže zaposlenje, pojavljuju se i lica privremeno nesposobna ili nespremna za rad, lica zaposlena na privremenim i povremenim poslovima ili rade sa nepunim radnim vremenom, lica kojima miruju prava po Zakonu, kao i zaposleni koji traže promenu zaposlenja.
Podaci koje prikuplja Nacionalna služba za zapošljavanje odnose se samo na registrovanu nezaposlenost. Međutim, to ne mora biti stvarni obim nezaposlenosti, jer se tu nalaze i lica koja nisu stvarno nezaposlena, ali isto tako određeni broj nezaposlenih lica se ne prijavljuje da trazi posao.
Tako, pored registrovane i neregistrovane nezaposlenosti, možemo razlikovati i nedovoljnu, prikrivenu i stvarnu nezaposlenost.
Nedovoljna nezaposlenost se odnosi na zaposlene u društvenom i individualnom sektoru koji su nepotpuno iskorišćeni.Tu spadaju lica koja obavljaju svoju delatnost u skraćenom vremenu i lica koja rade puno radno vreme, ali je njihov učinak mali.
Prikrivena nezaposlenost proizlazi iz nedovoljnog iskorišćavanja radne snage, što znači oblik nezaposlenosti unutar postojeće zaposlenosti, dok se stvarna nezaposlenost definiše prema navedenoj ILO definiciji nezaposlenosti.
Prema dužini traženja posla, nezaposlenost može biti:
Kratkoročna (manja od jedne godine)
Dugoročna (duža od godinu dana)
Nezaposlenost može imati teške ekonomske, socijalne i političke posledice, pa treba stalno raditi na smanjivanju broja nezaposlenih.
Ekonomski uticaj nezaposlenosti ogleda se u smanjenju Domaćeg bruto proizvoda, dok je društveni uticaj mnogo širi i obuhvata razne humane, socijalne i psihološke efekte.Utvrđena je povezanost između rasta stope nezaposlenosti i rasta stope samoubistava i stope kriminala.
Godina Nezaposlena lica ( prosek)
Nezaposlena lica
Prvi put traze
posao
Korisnici
novčane
nadoknade
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta