Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bežicni alarmni sistem za automobil". Rad ima 46 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


САДРЖАЈ
1. УВОД
Можда је необично што се за алармирање користи EMBED Equation.3 мрежа, али то је добар начин да би уређај био универзалан и независан од физичких телефонских линија које потенцијални провалник може лако да онеспособи и пре него што почне да проваљује. Осим тога непокривеност фиксном телефонском мрежом одређених подручја значила би да објекте на таквим подручјима не можемо заштитити. У данашње време покривеност територије Србије EMBED Equation.3 сигналом је веома добра па ћемо то њено својство искористити за деловање нашег уређаја. На кориснику је да сам изабере оператера и кориснички пакет. Као пример примене овог система ја сам га модификовао за рад у аутомобилу.
Сам систем се састоји из више делова напајања, улазног сензора, излазног сензора (сирена), тастатуре, микроконтролера, и мобилног телефона. Микроконтролер у свом активном стању проверава стање на улазном сензору и у складу са његовом променом помоћу мобилног телефона и EMBED Equation.3 мреже позива унапред задат број.
У другом поглављу су дат преглед основних врста аларма који данас постоје на тржишту, дат је преглед основних појмова по којима се они разликују, описане су поједине врсте које се могу наћи на тржишту и дат је кратак опис мог система.
У трећем поглављу је описана целокупна реализација хардвера. Укратко је описана функција свих његових делова, образложен је избор коришћених компоненти.
У четвртом поглављу је описан програмски код који не написан за микроконтролер, објашњен је блок дијаграм алгоритма и укратко су описане поједине функције које користе драјвери за управљање хардвером.
У петом поглављу је описана сама реализација овог уређаја, којим алатима је требало овладати да би реализација била могућа, какви су се проблеми јављали, и начин на који су решавани.
У шестом поглављу су изложени закључци до којих сам дошао у овом раду, предложен је правац даљег усавршавања уређаја као и могућност његове практичне примене.
У седмом поглављу је приказан изглед реализоване штампане плочице и дат комплетан програмски код.
У осмом поглављу је дат преглед коришћене литературе без које реализација оваквог пројекта не би била могућа.
2. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ АЛАРМНИХ СИСТЕМА
2.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Статистички подаци показују да оглашавање алармног система приликом покушаја провале, смањује настале штете чак до 90 посто. Провалници се налазе на непознатом терену и страхују од могућег откривања, када се огласи сирена, знају да им време истиче и углавном необављеног посла напусте објект. Само постојање алармног система, је потенцијалном провалнику још при одабиру жртве, често пресудна информација да заобиђе тај објект. Ефикасност алармног система додатно се може повећати тзв. комуникатором, који служи за телефонску дојаву аларма на програмиране приватне телефонске бројеве или заштитне службе, које нуде и интервенције наоружаних лица према заштићеном објекту. Осигуравајућа друштва одобравају попусте на полисе осигурања од штете настале приликом провале, а као највиши степен сигурности признају управо уговоре о дојави на заштитне службе. Такве услуге данас су у Србији доступне у свим већим срединама за умерене месечне износе.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta