Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Depresivno dijete". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DEPRESIVNO DIJETE
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………...……..…….2
ŠTO JE DEPRESIVNOST?.....................................................................................3
2. 1. Pristupi depresivnosti……………………………………………………….…..3
2. 2. Pojavnost depresije……………………………………………………………...3
3. ETIOLOGIJA DEPRESIVNOSTI……………………………………………………..4
4. NASTANAK I RAZVOJ DEPRESIJE………………………………………………..4
4. 1. Psihološka procjena……………………………………………………………..5
5. SIMPTOMATOLOGIJA……………………………………………………………….5
6. DAVIDOV SLUČAJ…………………………………………………………………..5
7. TERAPIJA DEPRESIVNE DJECE……………………………………………………6
8. LITERTURA……………………………………………………………………………8
1
1. UVOD
Naslov Depresija kod djece otkriva glavnu temu seminarskog rada. Riječ je o istraživanju depresije kod djece kako je i naznačeno samim naslovom.
Još prije jednog ili dva desetljeća rijetko se opažalo da i djeca mogu postati depresivna, jer se to stanje uvijek pripisivalo odraslim osobama. Danas je depresija sve češći problem djece i mladih. Takva pojavna slika označena je pasivnim stavom prema životu i stvara tužno raspoloženje koje traje duže vremensko razdoblje.
Neki od znakova dječje depresije mogu biti bezvoljnost u igri, nezainteresiranost u školi, apatično ponašanje u drugim aktivnostima, iznenadni mali ili vrlo veliki apetit, jutarnja lijenost i razmišljanje o samoubojstvu.
Izvori, iz kojih se analizira ovaj problem koji je sve prisutniji među djecom, su Depresivnost u djece i adolescenata, Djeca koju je teško odgajati, Depresija kod djece i mladih, Optimistično dijete. Čitanjem i istraživanjem objašnjen je pojam, nastanak, razvoj, simptomatologija depresivnosti te put rješavanja depresije odnosno terapija. U radu se navodi i slučaj dječaka Davida (Winkel, Djeca koju je teško odgajati) koji pati od depresije zbog različitih okolnosti kao što su podcjenjivanje, jedan depresivni roditelj i rani gubitak važne osobe. Na samom kraju cjelokupnog rada navodi se popis korištenih izvora i odgovarajuće literature.
2
2. ŠTO JE DEPRESIVNOST?
Depresivnost je emocionalno stanje karakterizirano osjećajima tuge, neraspoloženja, žalosti i utučenosti.
Depresivnost se manifestira kroz veliki broj simptoma: promjenu raspoloženja, gubitak interesa, umor i slabljenje životne energije, osjećaje bezvrijednosti i krivnje, teškoće u koncentraciji i donošenju odluka. Na tjelesnom planu, ove promjene prati poremećaj apetita, spavanja i psihomotoričke organizacije.
Depresivni simptomi javljaju se tijekom života nakon određenih stresnih situacija, naročito gubitaka (drage osobe, doma, ljubimca, posla i sl.). Danas se procjenjuje da 10-15 % djece u općoj populaciji ima značajno izražene simptome depresije (prema Gotlib i Hammen, 1996; Nolen-Hoeksema i sur., 1992). Depresivnost se opisuje na kontinuumu od normalne, povremene i prolazne žalosti do duboke depresije koja traje ili se stalno ponovno vraća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta