Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - Brak i porodica". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S A D R Ž A J:
Uvod .......................................................................................................................... 2.
1. Pojam porodice i braka .................................................................................................. 3.
1.1. Nastanak i promena u pojmu "brak"....................................................................... 3.
1.2. Osnovne karakteristike braka ................................................................................ 4.
1.3. Srodstvo, porodica, domaćinstvo .......................................................................... 5.
1.3.1. Stanovišta sa kojih posmatramo porodice i njihova podela ........................ 5.
1.3.2. Shvatanja o vrstama porodica ...................................................................... 5.
2. Istorijat porodice ............................................................................................................. 6.
3. Funkcije porodice ............................................................................................................ 6.
4. Porodica u savremenom društvu ..................................................................................... 7.
4.1. Patrijarhalna porodica ............................................................................................ 7.
4.2. Savremena porodica ................................................................................................ 8.
4.3. Srpska porodica ...................................................................................................... 9.
5. Dezorganizacija porodice ................................................................................................ 10.
6. Perspektive porodice ....................................................................................................... 10.
Zaključak ..................................................................................................................... 11.
Literatura ..................................................................................................................... 12.
UVOD
" Pokazujem vam put ka savršenom braku. Taj brak ja zovem uzvišenim stanjem. Medeni mesec, znate, kratak je, i vi ubrzo potonete u svakidašnjicu koju zovete brakom. A od medenog meseca, treba da nastane uzišeni brak." 1
Onaj svet u kojem živimo obiluje raznim izazovima, nudi niz mogućnosti, ali nudi jednak broj raznih poteškoća i neizvesnosti. Hteli mi to ili ne, sa ovom mešavinom mogućnosti nam valja živeti i izborite se. Time na sebe preuzimamo sve rizike koje nudi ovaj svet. U svemu, emocionalni život ima veliku ulogu, a kad je u pitanju brak i porodica, onda to emocionalno i lično dolazi do izražaja.
Poslednjih decenija društvo je doživelo velike promene upravo u ovim važnim životnim obrazcima. Ono što je za prethodne generacije bilo nezamislivo sada je velika raznolikost u porodičnim modelima. Stupanje u brak i stvaranje porodice, nažalost postaje sve malobrojnije, a i kada se dogodi to je u dosta kasnijim godinama života. S druge strane stopa razvoda se povećala pa se time i broj porodica sa jednim roditeljem manje povećava. Razvedeni često zasnivaju nove porodice, u koje se ponekad uključuju i deca iz prethodnog braka. A nije više retka pojava da ljudi kohbitiraju pre braka, a i da nastave tako da žive zadržavajući neki stepen slobode. Dakle, svet porodice, razlikuje se veoma od onog pre recimo 50 godina.
A zašto se menjaju porodice i sastav domaćinstva? Mogli bismo reći da je to posledica promena očekivanja ljudi u njihovim odnosima sa drugim ljudima. Kad kažemo "odnos" mislimo na njegovu primenu na lični život. To je termin novijeg datuma a povezan sa intimnošću ili privrženošću drugome. U tom smislu odnos je nešto aktivno na čemu treba dosta raditi. Dakle, da bi neko opstao, morazadobiti poverenje druge osobe. Možemo reći da mnoge vrste seksualnih odnosa imaju danas obeležja poverenja. A za opstanak porodice značajna je upravo komunikacija i saradnja odnosno poverenje. To se odnosi i na odnos između roditelja i roditelja i dece.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta