Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Deformiteti lokomotornog aparata". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ MOSTAR
NASTAVNIČKI FAKULTET
SPORTSKA AKADEMIJA
SEMINARSKI RAD
ANTROPOMOTORIKA
TEMA: DEFORMITETI LOKOMOTORNOG APARATA
● MOSTAR MART 2010.godine ●
SADRŽAJ
Sadržaj........................................................................................................................2
1..Uvod....................................................................................................................3,4
2.Definicija predmeta i problem rada.........................................................................5
3.Cilj i zadaci rada......................................................................................................6
4.Metoda rada............................................................................................................7
4.1.Kifoza.........................................................................................................7
4.1.1.Vježbe za korekciju kifotičnog lošeg držanja......................................7-8
4.2.Skolioza......................................................................................................9
4.2.1.Vježbe za korekciju skoliotičnog lošeg držanja............................9,10,11
4.3.Lordoza....................................................................................................11
4.3.1.Vježbe za korekciju lordotičnog lošeg držanja................................12,13
4.4.Ravna stopala...........................................................................................14
4.4.1.Vježbe za korekciju ravnih stopala..................................................14,15
4.5. Korektivna gimnastika............................................................................16
5.Praktična i teretska vrijednost rada.......................................................................17
6.Zaključak...............................................................................................................18
7.Literatura...............................................................................................................19
1.UVOD
Deformiteti lokomotornog sistema obuhvataju deformitete kostiju, mišića, zglobova i tetiva. Svi navedeni deformiteti nastaju u ranijem razvoju djece, najčešće u predškolskom i školskom uzrastu.
Rezultati sistematskih pregleda djece u osnovnim i srednjim školama govore da su deformiteti kičmenog stuba u porastu iz godine u godinu. Koštano-mišićni sistem djece u razvoju pod uticajem unutrašnjih i spoljašnjih faktora podložan je defomacijama. Naslijeđe i loše navike u držanju, preteške školske torbe, kratkovidost, neadekvatne školske klupe i stolice, nedovoljna fizička aktivnost dovode do poremećene statike kičmenog stuba što za rezultat ima pojavu kifoze, skolioze i lordoze. Nagli rast dece u pubertetu nepovoljno utiče na razvoj već prisutnih deformacija.
Nepravilnosti u razvoju grudnog koša se manifestuju kao "kokošije grudi" (izbočene) i "levkasti grudni koš" (udubljene grudi). Ovaj deformitet zbog nepravilnog položaja rebara smanjuje ventilaciju pluća i često je udružen sa deformitetima kičmenog stuba.
Svi ovi deformiteti sa načinom vježbanja za otklanjanje istih, obrađeni su u ovom seminarskom radu.
Grudni koš
2.DEFINICIJA PREDMETA I PROBLEM RADA
-Predmet ovog rada predstavlja deformitete lokomotornog sistema. Potrebno je imati u vidu da ovi deformiteti su ozbiljan problem, naročito u predškolskom i školskom uzrastu. Zavisi od mnogo faktora, a može se ispravnim i odgovarajućim vježbama popraviti, odnosno otkloniti.
-Problem rada je uzrok kako dolazi do deformiteta lokomotornog aparata, koje su to vrste doformiteta, izabrati odgovarajuće vježbe kojima možemo značajno pomoći takvim osobama i upoznati se sa preventivnim mjerama da ne dođe do istih.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta