Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Uvod
Tema našeg seminarskog rada je „Brak“. Za ovu temu prvenstveno smo se odlučile zbog toga što je brak jedna od vječitih tema, brak-tradicija, ljubav, tolerancija. Brak i porodica su mjesto gdje se njeguje ljubav, mjesto moralne i duhovne vrijednosti. Brak je zajednica od koje zavisi mentalno zdravlje svih njenih članova.To je okrilje sigurnosti i topline koju možete osjetiti samo u okviru sretne i složne porodice. Donošenje zajedničkih odluka i poštovanje tradicionalnih odnosa glavne su karakteristike braka. Mlađe generacije sigurno ne znaju kako su se i na koji način nekada sklapali brakovi. Tako iz priča koje slušamo od naših djedova i očeva saznajemo da su neki brakovi nastajali otmicama. Često su se birale djevojke iz porodica boljeg imovinskog stanja i iz uglednih porodica. Vodilo se računa o porijeklu roditelja pa čak i djedova. Brakovi su se sklapali i na ,“neviđeno“, kada bi se mladić i djevojka vidjeli prvi put tek za vrijeme prve bračne noći. Pa iako se jedno drugom ne bi dopalo, pa čak i imali neku „manu“ ne bi se prigovaralo. Morao se poštovati izbor starijih. Do raskida braka ne bi dolazilo da se ne bi ukaljala čast ni djevojke ni mladoženje. Mnoga antropološka istraživanja pokazuju da danas nema društva, društvene zajednice niti plemena bez ovog osnovnog oblika ujedinjavanja dvoje ljudi različitog pola radi stavaranja potomstva iz kojeg u pravilu nastaje obitelj odnosno porodica.
Brak je životna zajednica dvije osobe koja ima sociolološke, kulturne, vjerske i pravne posljedice. Osnovna funkcija braka je osnivanje obitelji. Brak i potomstvo spadaju u osnovne potrebe čovjeka. Mnogi sociolozi smatraju porodicu kamenom temeljcem društva, a samim tim i pojmove srodstvo i brak, koji su u uskoj vezi s njom. To je u biti i tačno, jer oni stvaraju osnovnu jedinicu društvene organizacije i teško je zamisliti kako bi ljudsko društvo funkcionirali bez nje. Porodicu možemo shvatiti kao univerzalnu društvenu instituciju, kao neizbježan dio ljudskog društva, i brak, također, kao ključni pojami tendencija dvoje odraslih pojedinaca. Da bi mogli govoriti o savremenom braku, potrebno je prije svega definisati pojmove porodice kao društvene grupe, obratiti pažnju na njen historijski razvoj sažet u kratkim crtama, te formulisati pojam i značenje riječi brak, njegovo današnje stanje, pojmove morala posmatrano komparistički nekada i sada u 21. stolječu, te probleme koje je on donio sa sobom.
"Šta čini brak sretnim? To je pitanje koje svi muškarci i žene upućuju jedni drugima. Ljudi i žene pokušavaju da pronađu odgovor - za svoj sopstveni brak. Pokušavaju i ne nalaze odgovor; pokušavaju - i nalaze ga. Ponekad naizgled najnepodudarniji brakovi ispadaju najuspješniji.
Odgovor će biti nađen, mislim, u uzajamnoj potrebi supružnika da budu zajedno, i zadovoljstvu što ta potreba postoji. Zadovoljstvo, naravno, mora biti uzajamno. Sretan brak ne može biti izgrađen na žrtvovanju. Čak ni na želji. Mora biti izgrađen na osjećanju radosti." Pearl.S Buck
Pojam i definicija porodice, srodstva i braka
Porodica je, vrlo dinamičan, promjenjiv sistem koji se neprekidno transformira , oblikuje i preoblikuje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta