Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Materijalno poslovanje i pakiranje". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
iz nastavnog predmeta Poslovna Logistika
Tema: Materijalno poslovanje i pakiranje
S A D R Ž A J
UVOD........................................................................................................2
1. MATERIJALNO POSLOVANJE
1.1. Ciljevi materijalnog poslovanja ...........................................................3
1.2. Materijalno poslovanje i radni nalozi ...................................................3
1.3. Potrebna oprema i načini materijalnog poslovanja ...........................3
1.4. Pravila izbora opreme ...........................................................................4
1.5. Deset načela materijalnog poslovanja...................................................5
1.6. Pokazatelji produktivnsoti materijalnog poslovanja ............................6
2. PAKIRANJE
2.1. Faktori pakiranja..................................................................................8
2.2. Faktori oštećenja ambalaže pri pakiranju.............................................9
2.3. Zahtjevi pakiranja ................................................................................9
2.4. Pretpakiranje .......................................................................................10
2.5. Načela pakiranja .................................................................................10
2.6. Zadaće pakiranja .................................................................................11
2.7. Jedinice pakiranja ...............................................................................11
2.8. Provjere pakiranja ................................................................................12
2.9. Test pakiranja .....................................................................................12
3. VRSTE PAKIRANJA
3.1. Palete .................................................................................................14
3.2. Kontejneri ..........................................................................................14
4. PRIMJER IZ PRAKSE.............................................................................16
ZAKLJUČAK...............................................................................................17
UVOD
Logističari često zanemaruju materijalno poslovanje jer je ono obično integrirano s proizvodnjom. Ipak, ono prožima integralnu logistiku od sirovine do gotovog proizvoda. Materijalno poslovanje je kretanje sirovina, zaliha poluproizvoda i gotovih proizvoda unutar pogona. Pakiranje je blisko povezano sa materijalnim poslovanjem.
Pravilno pakiranje može učiniti materijalno poslovanje učnikovitijim i djelotvornijim.
Pakiranje proizvoda po definiciji predstavlja posljednju poruku koju kupac dobija prije konačne odluke o kupovini. Obzirom da su prvi i posljednji utisci najčešće najjači (što se može gledati i mnogo šire od kupovine proizvoda), eto još jednog razloga za ulaganje u dizajn pakiranja. Njegovu važnost istakao je i Filip Kotler, nazivajuci ga ‘petim P’ marketing mixa (pored proizvoda, cijene, promocije i distribucije). U sve raznovrsnijoj ponudi artikala, pogotovo u velikim hipermarketima, dizajn ambalaže često predstavlja najbolji način za izdvajanje iz mora sličnih proizvoda. Potrošači često smatraju i da kvalitet proizvoda prati kvalitet pakiranja, što je u stvari specifična varijanta ‘placebo’ efekta. Naravno, proizvod lošeg kvaliteta neće spasiti natprosječan dizajn, bar ne na dugi rok, jer prodaja neće ići dalje od perioda isprobavanja novog proizvoda.Treba istaknuti i ogroman uticaj pakiranja na impulsivne i neplanirane kupovine, kada vas estetika određenog pakiranja prosto natjera da ga kupite.
1. MATERIJALNO POSLOVANJE
Vitalni dio skladišta, terminala ili tvornice je kretanje proizvoda u objektu. Uobičajena definicija materijalnog poslovanja je “umjetnost i znanost o kretanju , pakiranju i pohranjivanju tvari u bilo kojem obliku”. Pravilno postavljen sistem materijalnog polsovanja može smanjiti troškove i rad, povećati sigurnost, povećati produktivnost, smanjiti otpad, povećati kapacitet i unaprijediti uslugu. Nažalost menadžeri i radnici ponekad ne mogu uvidjeti pobleme materijalnog poslovanja ili ih riješiti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta