Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Tema :
Apsorpcioni sistem obračuna troškova proizvodnje i uticaj na upravljanje
Tel : 061 912 377
Sarajevo, 27.05.2007.
SADRŽAJ :
Opšti pristup praćenja troškova
Sistemi obračuna troškova
Apsopcioni sistem obračuna
Primjer
Zaključak
Literatura
OPŠTI PRISTUP PRAĆENJA TROŠKOVA
Svaka vrsta troškova je evidentirana na posebnom knjigovodstvenom računu, na kome se mogu sagledati podaci o mjesečnim i kumulativnim iznosima pojedine vrste troškova. Komparacijom tako evidentiranih troškova sa troškovima iz prethodnih perioda dobivaju se značajne informacije za preduzeće, koje mogu imati strašne implikacije u poslovnom odlučivanju.
Osim takve « uporedne „statičke“ analize troškova, postoji još mogućnost praćenja njihove dinamike tj. praćenje troškova u zavisnosti od njihovog reagovanja na stepen iskorištenja kapaciteta. U ekonomskoj teoriji podjela troškova na fiksne i varijabilne nalazi svoje mjesto u računovodstvenoj obradi, analizi te uticaju na poslovno odlučivanje.
Savremeni pristup računovodstvu i primjena naučnih dostignuća u oblasti informatike, omogućava istovremeno praćenje troškova prema vrstama, mjestima nastanka ili nosiocima, što opet ima uticaja na kvalitetnije planiranje, kontrolu, izradu tačnijih kalkulacija troškova proizvodnje i analize koje mogu proizići iz tih podataka .
2. SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA
Sistemi obračuna troškova se baziraju na definisanju strukture i veličine troškova koji će s jedne strane biti zaračunavani zalihama u smislu njihovog vrednovanja i koji će u obračun finansijskog rezultata biti uključeni putem troškova prodatih učinaka, i sa druge strane utvrđivanje troškova koji imaju vremenski karakter i kao takvi će u cjelosti biti uključeni u obračun poslovnog rezultata u obračunskom periodu u kome su nastali, neovisno od prodatih učinaka.
Podjela sistema može biti :
Prema strukturi troškova u obračunu
sistem obračuna ukupnih troškova
apsorpcioni sistem obračuna troškova
sistem obračuna varijabilnih troškova
2. Sa stanovišta utvrđivanja troškova
sistem obračuna stvarnih troškova
obračun uz korištenje planskih, a valorizacija po stvarnim troškovima
obračun uz korištenje standardnih i valorizacija uz korištenje standardnih troškova
Svaki od ovih sistema je komplementaran sa ostalim i sistemi iz prve klasifikacione grupe se mogu koristiti samo na bazi stvarnih troškova.
3. APSORPCIONI SISTEM OBRAČUNA TROŠKOVA UZ KORIŠTENJE PLANSKIH TROŠKOVA
Ovaj sistem obračuna koristi se tako da u obračun uključujemo samo varijabilne troškove uvećane za opće troškove izrade. U ovom sistemu troškovi uprave i administracije se tretiraju vremenskim troškovima i kao takvi u cjelosti se uključuju u obračun finansijskog rezultata onog obračunskog perioda u kojem su nastali .
Shema izgleda ovako:
Ili formulom proikazano:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta