Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada Ljekovitih Štapića". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Supozitorije su u širem smislu dozirani ljekoviti oblici lijekova, koji se apliciraju preko nekoliko tjelesnih otvora: rektuma, vagine ili uretre. Sve tri vrste vodi Ph.Jug. IV Najčešće su oblika zašiljenog valjka ili konusa.Kao podloge za izradu supozitorija najčešće se koriste:kakaov maslac, polietilenglikol hidrirana vegetabilna ulja i polusintetski spojevi.
U supozitorije spadaju: vagitorije, ljekoviti štapići, ljekoviti čepići.
Bacilli medicati ( ljekoviti štapići ) su polučvrsti ili čvrsti farmaceutski preparati pomoću kojih se lijekovi apliciraju u pojedine tjelesne šupline ( mokraćni kanal, nos, spoljašnji ušni kanal ) .Neki se koriste za rane, a drugi za odstranjivanje patoloških izraslina sa kože.
Ljekoviti štapići su valjkastog oblika, na jednom kraju zašiljeni . Tope se na tjelesnoj temperaturi dok su na temperauri tijela u čvrstom stanju.
Supozitorije
Putem supozitorija može se postići sistemsko ili lokalno terapeutsko dejstvo. Upotrebljene podloge tope se na temperaturi tijela ili se rastvaraju u vodenom sekretu sluzokože rektuma, otpuštajući tako aktivne komponente. Primjenom lijeka u obliku supozitorija moguće je unijeti lijek u organizam preko sluzokože rektuma uz isključenje probavnih organa, čime se izbjegava dejstvo stomačnog soka i fermenata na lijek. Ovakvoj primjeni lijeka pristupa se u praksi veoma često, a posebno u slučajevima kad bolesnik usred narkoze ili nesvjestice ne može da guta, kada mu je izrazito oštećena sluzokaža digestivnog trakta, kada se lijek ne može dati parenteralno. Supozitorije su se ranije koristile isključivo samo za lokalno dejstvo npr. čepići protiv hemeroida, dok se danas u terapiji daju najraznovrsnija sredstva: antiseptici, antipiretici, sedativi i dr. Supozitorijama se daju lijekovi kada se želi brže djelovanje lijeka. Tom prilikom lijekovite supstancije brže dospijevaju u krvotok. Isto tako, daju se kada je potrebno liječenje samo rektuma, kad je potrebno izvtšiti pražnjenje crijeva, a mogu biti namjenjene i za ishranu bolesnika. Da bi ljekovita supstancija dospjela u krvotok, potrebno je da bude rastvorljiva u crijevnom sok. Podloga koja se koristi za pripremu takvih supozitorija mora u crijevu za što kraće vrijeme i što potpunije da otpusti ljekovite supstancije. Najpogodnija masa bila bi ona koja je rastvorljiva u vodi. Kao osnovna masa za pripremu supozitorija najčešće se koristi kakaovo ulje, koje je nerastvorljivo u vodi. Na tempteraturi tjela se topi, postepeno otpušta ljekovite supstancije, koje zatim prelaze u crijevni sok, a kasnije se resorbuju i odlaze u krvotok. Ako se resorpcija aktivnih principa obavlja u donjem dijelu rektuma, oni preko hemoroidalnih vene(donje i srednje) i limfnih sudova, odlaze direktno u veliki krvotok i na taj način zaobilaze jetru. Lijekovi uzeti peroralno posle resorpcije kroz sluzokožu tankog crijeva, preko venoznog krvotoka dolaze u jetru, a tek posle toga u veliki krvotok. A ako se aktivni principi resorbuju gornjem dijelu rektuma, prenose se gornjim hemeroidalnim venama dalje do portalnog krvotaoka(u venu potru)koji ih odnosi do jetre. Ako se supozitorije pravilno primjene i aplikuju u donji dio rektuma, odatle i ljekovita materija biva resorbovana, lijek će zaobići jetru, brže će djelovati i neće pretrpjeti nikakvu promjenu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta