Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Igre bez igračaka". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Uvod:
Igra kao fenomen proučavana je i proučava se u mnogim naučnim disciplinama. Jedan od prvih koji je skrenuo pažnju na važnost igre bio je J. Hujizinga. Prema J. Hujizingi igra može potpuno zaokupiti učesnike, protiče u vlastitom i određenom vremenu i prostoru. Odvija se po određenim pravilima, uspostavlja komunikaciju, tajanstvena je, ili se prerušavanjem učesnici izdvajaju iz svakodnevnice. Dvadeset godina kasnije njegovu teoriju razradio je i dopunio R. Kajoa.
On igru definiše kao aktivnost koja je slobodna- na koju se igrač ne primorava a igra ne gubi svoju prirodu privlačne i vesele razonode; izdvojena- ograničena preciznim vremenskim i prostornim granicama; neizvesna- njen se tok i ishod ne mogu unapred predvideti, pošto se inicijativi igrača daje izvesna sloboda; neproduktivna-pošto ne stvara ni dobra ni bogatstva i čiji je ishod i situacija identična onoj na početku partije; propisana-podvrgnuta odredbama koje ukidaju obične zakone i za trenutak uvode novu zakonitost; fiktivna- praćena specifičnom svešću o nekoj vrsti ne realnosti u odnosu na tekući život.
Vrste igara:
Funkcionalne igre
Igre mašte ili igre uloga
Igre sa gotovim pravilima
Konstrukorske igre
Funkcionalne igre
To su igre u kojima vršenje pokreta nema neposrednu svrhu koje sadrže, pored nekontrolisanih, impulsivnih pokreta i složenije, povezane pokrete. Međutim ovi pokreti Irak nemaju određen cilj, već se ponavljaju najviše zbog zadovoljstva što se njima ovladalo. Oblici funkcionalnih igara bi bili :
Senzomotorne aktivnosti sopstvenim organima
Igre posvećene rukovanju materijalom
Pokretne igre uz korišćenje rekvizita
Igre glasovima, slogovima i rečima
Igre mašte ili igre uloge
Za ove igre još se koriste nazivi – igre imitacije i podražavanja, igre iluzije, dramske igre, igre funkcije, itd. , čime se određuje njihova suština.
Oblici u kojima se javljaju:
Oponašanje postupaka
Simbolička imitacija
Simbolička igra uloga sa sižeom
Dramska igra uloga
Igre sa gotovim pravilima
Iako je postojanje pravila imanentna karakteristika svake igre, koja potiče od činjenice da je propisana aktivnost, moguće razlikovati igre u kojima pravila nastaju u samom procesu igranja, zahvaljujući dogovoru igrača, od tradicionalnih igara sa pravilima, nastalim u toku razvoja igara kao kulturne baštine čovečanstva, koje se prenose sa jedne generacije na drugu, kao i od igara sa pravilima smišljenim da unaprede razvoj učenja, odnosno iz didaktičkih razloga.
Konstruktorske igre
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta